Konesalipalvelut, Varmistuspalvelut, Korkea käytettävyys

Väritukku arvostaa korkeaa käytettävyyttä ja riskien minimoimista

Aino von Bonin
14.04.2015 | Aino von Bonin
Väritukku Oy on Värisilmä-liikkeiden keskusliike, joka hoitaa ketjun yhteiset koti- ja ulkomaiset tuotehankinnat, tuotteiden varastoinnin ja jakelun sekä ketjun yhteisen markkinoinnin ja mainonnan. Väritukun omistavat yksityiset Värisilmä-liikkeet. Liikkeitä on 100 ympäri Suomea, pohjoisin käsivarren Lapissa. Kullakin liikkeellä on oma tuotevalikoima ja omat asiakkaat.

Väritukku teki DataCenter Finlandin* kanssa jatkosopimuksen konesalipalveluista aiemman kolmevuotisen jatkoksi. ”Uuden sopimuskauden toteutuksessa haettiin vieläkin korotetumpaa käytettävyyttä, jonka mahdollisti TIER 4-tasoinen varmistuspalvelu. Halusimme varmistua siitä, että tarpeen tullen palveluiden palautusaika olisi aiempaa nopeampi, jopa olematon kaikista kriittisimmille tiedoille. TIER 4–tasoisella RecoverPoint–teknologialla minimoidaan mm. inhimillisestä erheestä johtuvien virheiden riskit ja niistä aiheutuvan hukkautuneen datan palautuksen mahdollisuus”, kertoo palvelukokonaisuudesta Väritukussa vastaava IT-päällikkö Timo Lehtovirta.

Palveluille asetetut vaatimukset oli menneellä sopimuskaudella täytetty kiitettävästi. Esimerkiksi palveluiden käytettävyys oli aiemmalla sopimuskaudella ollut erinomaisella tasolla. Lehtovirta onkin laskenut käytettävyyden olleen lähestulkoon 100 %. Myös DataCenterin Finlandin sopiva yrityskoko ja jatkuva selkeys Väritukun palvelukokonaisuudesta vastaavasta henkilöstä, olivat päätöksentekoa puoltavia argumentteja.

DataCenter Finlandin konesalien teknologiset ratkaisut ja saleissa vierailemisen kautta syntynyt luotettavuus ammattimaiseen tekemiseen tukivat edelleen halukkuutta jatkaa yhteistyötä. Konesalien infrastruktuuri on erityisen tärkeä osa palvelutuotantoa, jolle asiakkaiden palvelut rakennetaan.  ”Ei pidä vähätellä myöskään sitä, että konesalikumppanin taloudellinen tilanne on vakaa ja että palveluntoteutuksesta vastaavat yhteyshenkilöt ovat pysyneet samoina”, Lehtovirta listaa. ”Myyjän tulee olla saavutettavissa myös varsinaisen myyntitilanteen jälkeen, jos tulee tarve lisäpalveluille tai halutaan tehdä muutoksia kokonaisuuteen”, Lehtovirta jatkaa.

 shutterstock_268238741.jpg

Keskitetyllä toteutuksella turvaa Värisilmä-liikkeiden paikalliseen toimintaan

Väritukku ostaa DataCenteriltä palvelin- ja tallennuskapasiteettia yksityisestä pilvestä. Näitä on täydennetty eritasoisilla varmistuspalveluilla. DataCenterin asiantuntijat rakensivat Väritukulle IT-ympäristön, jossa kaikki Värisilmä-liikkeet voivat hyödyntää tehokkaasti DataCenterin konesalista tuotettavaa toiminnanohjausjärjestelmää. Toteutuksen tulee olla luotettava ja käytettävyyden äärimmäisen korkea, koska koko liiketoimintaa nojaa siihen. Toiminnanohjausjärjestelmän piirissä ovat mm. varastointi, tuotehallinta, kassajärjestelmät, kirjanpito sekä merkittävä määrä integraatioita.

Myös muutoksenhallinnasta aiheutuvien kustannuksien kannattaa olla tarkassa fokuksessa jos kumppanivaihdoksia mietitään. Kumppanivaihdoksissa ensimmäinen vuosi menee yleensä yhteistyötä harjoitellessa. Väritukulle toteutettu ympäristö on käytössä kymmenissä toimipisteissä. Teknisesti toteutus on siis erittäin haastava, jossa yhdistyvät tietoliikenne, palvelut, varmistukset sekä konfiguroinnit yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.  ”DataCenter Finlandin arvo rakentuu sille, miten he ovat hitsanneet palvelut yhteen. Aina löytyy asiantuntija ja ylläpitäjä ympäristöömme liittyvissä kysymyksissä, heidät saa kiinni ja heillä on pitkä kokemus meille tehdyistä ratkaisuista. Nämä ovat hyviä asioita. Suurilla palvelutaloilla ei välttämättä tiedä kuka loppupelissä vastaa asiakasympäristön ylläpidosta”, Lehtovirta summaa uuden sopimusjatkon etuja. Värisilmä-liikkeille ja eri järjestelmien käyttäjille uudistunut ympäristö näkyy parempana käyttäjäkokemuksena.

 

*Pssst! DataCenteristä tuli Valtti syyskuussa 2019!

Aino von Bonin
Kirjoittaja Aino von Bonin