logo-black

TUTKIMUS: DIGITALISAATIO ON LÄHENTÄNYT IT:TÄ JA LIIKETOIMINTAA

Toteutimme kevään aikana kyselytutkimuksen MRK Funnelin kanssa, missä haastattelimme liiketoiminta- ja IT-johtoa. Tavoitteenamme oli tunnistaa tekijät, jotka hidastavat uusien palveluiden ja innovaatioiden luomista, pilotointia ja jalkautusta. Haastattelimme kuuttakymmentä päättäjää puhelimitse saadaksemme lisätietoa innovaatioiden lähteestä, synnystä ja kehityksestä arvoa tuottavaksi palveluksi.

Digikehityskartoitus

Kartoituksesta ilmenee mm.:

  • Päättäjät mainitsevat asiakkaan olevan uuden palvelun ensimmäisenä impulssina
  • Liiketoiminta istuu kuskin paikalla, kun uusia innovaatioita lähdetään kehittämään
  • IT:n roolia ei voi ylikorostaa
  • Digitalisaation koetaan lähentäneen IT:tä ja liiketoimintaa

Liiketoiminnan edustajista yli puolet olivat kuitenkin sitä mieltä, että uusien palvelujen pilotointi on haastavaa ja ketteryydelle olisi kysyntää innovointisyklin kiihdyttämiseksi. 

Lue lisää lataamalla maksutta koko kartoitus! 

Lataa koko kartoitus