Hybridipilvi, Pilvipalvelut, Julkinen pilvipalvelu

Pilven tila 2019 – 3 trendiä jotka jokaisen yrityksen tulisi tietää

Niko Mourujärvi
05.08.2019 | Niko Mourujärvi

Pilven tila 2019

Pilvipalveluiden suosio jatkaa kasvuaan ja pilven etuja todistaneet yritykset haluavat hyödyntää niitä jatkuvasti tehokkaammin ja monipuolisemmin. Tehtävä ei kuitenkaan ole yksinkertainen, sillä palveluiden monimutkaisuus ja nopea kehitys tuovat haasteita aina ylimmän johdon strategiasuunnittelusta tietojohtajan ja työntekijöiden arkeen.

Pilvipalveluiden hyödyntäminen on rutkasti helpompaa, kun tiedossa on, mitä jatkuvasti muuttuvalla kentällä tapahtuu. Siksi kasasimme tähän blogiin tuttuun tapaan vuoden 2019 pilvitrendit, jotka jokaisen yrityksen tulisi tietää. 

Trendi 1: Yritykset panostavat julkipilveen entistä vahvemmin mutta privaattiympäristöjä ei kuitenkaan hylätä täysin

pilvitrendit-2019

Julkipilven hyödyt ovat kiistattomat ja yritykset ovat todella huomanneet sen: RightScalen mukaan huimat 91 % yrityksistä käyttää julkipilveä

Suosiota todistetaan kaikenkokoisissa yrityksissä, mutta erityisesti suuryritykset aikovat panostaa siihen reippaasti enemmän kuin aiempina vuosina. 

Eikä ihme, sillä julkipilven suosiota puoltaa sen helppous ja skaalautuvuus. Yritysten ei tarvitse tehdä omia palvelininvestointeja tai sitoutua pitkäksi aikaa tiettyyn palvelinkapasiteettiin: julkipilvipalvelut skaalautuvat kätevästi tarpeen ja kuormituksen mukaan.

Kaikkeen julkiset pilvipalvelut ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu, ja se näkyy paitsi privaattipilven verkkaisena kasvuna, myös suoraan yritysten pilvistrategioissa: Hybridipilvi, eli julki- ja privaattipilven tasapainoinen hyödyntäminen nähdään selkeästi strategisempana ratkaisuna kuin puhdas julki- tai privaattipilven käyttö. 

RightScalen tutkimuksessa käykin ilmi, että lähes puolet suuryrityksistä uskoo, että pilven suurin hyöty saavutetaan toimivalla hybridipilvistrategialla. 

Trendi 2: Pilvipalveluiden tehokas hallinta on yhä useamman yrityksen kompastuskivi

pilvitrendit-2019-pilven-hallinta

Kasvaneen suosionsa myötä julkipilvi näkyy yhä useammin omana rivinään yritysten IT-budjeteissa. Pilven kustannusten vähentäminen onkin yritysten prioriteettilistan kärjessä jo kolmatta vuotta putkeen.

Monimutkaiset pilvi-infastruktuurit tekevät kuitenkin pilven hallinnasta haastavaa ja siksi sen kustannukset karkaavat yhä useammin käsistä. 

Iso osa yrityksistä ei ole lainkaan kartalla siitä, paljonko rahaa heillä todellisuudessa valuu pilvipalveluiden yhteydessä viemäriin: RightScalen tutkimuksessa selvisi, että yritysten omat arviot heittävät reippaasti alakanttiin ja julkipilveen käytetään jopa 35 % enemmän rahaa kuin olisi tarpeen.

Samalla, vaikka tahtotila pilvikustannusten optimointiin on kova, vain harva yritys osaa tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Esimerkiksi automaatio on edelleen alihyödynnetty apuväline erilaisissa prosesseissa, kuten tarpeettomien työkuormien poistamisessa sekä resurssien optimoinnissa. 

Kun ottaa huomioon, että yritykset hyödyntävät keskimäärin 4-5 pilvialustaa, olisi manuaalisen työn poistaminen merkittävä säästö hallintatyöstä aiheutuvissa kustannuksissa.

Siksi uskomme, että tulevaisuudessa yritykset ovat valmiita investoimaan entistä enemmän huolellisesti suunniteltuun ja toteutettuun pilvistrategiaan. Toimiva pilvi-infastruktuuri paitsi leikkaa pidemmän päälle kustannuksia, myös auttaa yrityksiä hyödyntämään pilvipalveluita liiketoiminnan kehittämisessä entistä tehokkaammin.

Trendi 3: Julkipilvipalveluiden tarjoajat ovat hurahtaneet PaaS-palveluihin

pilvitrendit-2019-paas

Jo huomattava osa julkipilven käyttäjistä on oppinut hyödyntämään pilvinatiiveja sovellusympäristöjä arjessaan. Pilvinatiivit sovellukset ovat perinteisiä konesalikomponentteja (esimerkiksi laskentakapasiteettia, tallennusta ja verkkoa) korkeampaa jalostusastetta edustavia sovelluksia ja sovellusalustoja. 

Tyypillistä tällaisille palveluille on se, että ne tarjotaan joko alustana (PaaS, Platform as a Service) tai jopa puhtaina sovelluspalveluina (SaaS, Software as a Service). Erityisen suosittuja näistä ovat erilaiset tietokantapalvelut (DBaaS, Database as a Service) sekä tiedon säilytykseen ja analysointiin käytettävät palvelut. 

Siksi ei olekaan yllättävää, että pilvipalveluiden tarjoajat panostavat nyt näihin: palvelittomat arkkitehtuurit ja koneoppimisen sovellukset ovat nopeimmin kasvavien julkipilvityökalujen kärkeä.

Mihin pilveen yrityksesi työkuormat kuuluvat? Minkälaisia asioita pilvipalveluita hankkiessa kannattaa ottaa huomioon? Lataa uusi Pilvipalveluiden ostajan opas ja opi tekemään fiksuja valintoja!

Lataa opas täällä ja nappaa mukaan  checklist pilvipalveluiden ostoon!

Niko Mourujärvi
Kirjoittaja Niko Mourujärvi