Tietoturva, Pilvipalvelut, DRaaS

Pilven tila 2018 – nämä 4 trendiä suomalaisyritysten tulee tietää juuri nyt

Valtti
07.08.2018 | Valtti

Pilvitrendit 2018

Pilvestä on tullut varsin lyhyessä ajassa modernin yritys-IT:n vetojuhta: RightScalen tuoreimman The State of the Cloud tutkimuksen mukaan jo 96 % yrityksistä on kokonaan tai osittain pilvessä. Mutta mitä yritysten tulisi tietää aiheesta juuri nyt?

Nostimme listalle 4 pilvitrendiä, jotka tulisi nostaa agendalle jokaisessa yrityksessä, jossa IT-infran ja pilviympäristöjen suunnittelu ja kustannustenhallinta ovat ajankohtaisia.

Trendi 1: Multicloud kirittää liiketoimintaa
Trendi 2: Pilvikustannukset karkaavat käsistä

Trendi 3: Konttiteknologia vaatii uusia kyvykkyyksiä

Trendi 4: Tietoturvariskit ja jatkuvuuden hallinta korostuvat


Trendi 1: Multicloud kirittää liiketoimintaa

Pilvitrendit_ku2018-enterprise-cloud-strategy

Multicloudin merkitys yrityksille kasvaa hitaasti mutta varmasti. Yhä suurempi osa yrityksistä valitsee nyt yhden sijaan kaksi tai jopa kolme julkipilvipalvelutarjoajaa: RightScalen tutkimuksen mukaan jopa 81 prosentilla enterprise-yrityksistä oli vuonna 2018 multicloud-strategia.

Multicloud- eli monipilviympäristön hyödyt liiketoiminnalle ovat merkittävät: sen ansiosta yritys saa ilon irti monen pilvipalveluntarjoajan hyvistä puolista: työkuormia voi jakaa tarkoituksenmukaisesti eri pilviympäristöihin ja yritys pääsee joustavasti hyödyntämään useamman pilvipalveluntarjoajan kyvykkyyksiä.

>> LUE LISÄÄ: Mikä on Multicloud – ja mitä liiketoimintahyötyä siitä on yrityksille?

Kompleksisten pilviympäristöjen tehokas hallinta on (yllättäen) melko monimutkaista, mikä tuo valistuneenkin CIO:n pöydälle aivan uudenlaisia haasteita. Multicloudin suurimmat haasteet liittyvät useiden eri pilviympäristöjen kustannustehokkaaseen yhteensovittamiseen, datan ja ympäristöjen hallintaan sekä tietoturvaan.

Trendi 2:  pilvikustannukset karkaavat käsistä

Pilven osuus IT-kustannuksista lähentelee jo yritysten kipurajoja. Eikä ihmekään, sillä RightScalen tutkimuksen mukaan jopa 35 % pilvikustannuksista on ohutta ja höttöistä yläpilveä – siis toisin sanoen hukkalaskutusta, josta yritykset voisivat päästä eroon fiksummalla ja kokonaisvaltaisemmalla suunnittelulla. (Paradoksaalisesti juuri kustannussäästöt ovat yksi tärkeimpiä pilveen siirtymisen syitä.)

Pilvitrendit_Cloud-Computing-Trends-Percent-of-Wasted-Cloud-Spend

Samaisesta RightScalen tutkimuksesta selviää myös, että vaikka 97 % vastaajista kokee kustannustenhallinnan yritykselleen kohtalaiseksi tai merkittäväksi haasteeksi, on kustannusten optimointi silti tärkein prioriteetti vain 58 prosentille yrityksistä - ja vain aniharva yritys optimoi pilvikustannuksiaan tehokkaasti.

Paras tapa laskea pilvipalveluiden kustannuksia on tehokas suunnittelu. Turhan usein ympäristöt siirretään sellaisenaan suoraan pilveen, jolloin hallinta- ja käyttökustannukset ovat usein vähintään yhtä korkeat ja usein jopa korkeammat kuin omassa konesalissa.

PIlvitrendit_Cloud_security

Pilviympäristöjen kustannustenhallinta myös muuttuu koko ajan haastavammaksi. Yksi suuri syy siihen on juuri modernien pilviympäristöjen kompleksisuus ja siitä seuraava IT-ulkoistusten haastavuus.

Kustannukset muuttuvat koko ajan joustavammiksi (esim. Google on siirtynyt tuntilaskutuksesta minuuttien tarkkuuteen), mikä on ostajan näkökulmasta sekä hyvä että huono asia, sillä se tekee kustannusten ennakoimisen haastavaksi. Oman haasteensa asiakkaalle tuovat lisäksi isojen pilvitoimijoiden toisistaan poikkeavat hinnoittelumallit.

Kaiken kaikkiaan ratkaisujen vertailu ja valinta muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi, mikä vaatii ostajalta entistä vahvempaa pilviosaamista neuvottelupöydässä.

Trendi 3: Konttiteknologia vaatii uusia kyvykkyyksiä

Konttiteknologia mahdollistaa osaltaan yrityksille aiempaa kevyemmän IT-infrastruktuurin, sillä sen ansiosta valmiita mikrosovelluksia voi ajaa kevyesti ilman omia virtuaalikoneita ja käyttöjärjestelmiä.

Forresterin arvion mukaan seuraava konttiteknologian standardi tulee olemaan Googlen Kubernetes, jonka suosio tulee ylittämään mm. tällä hetkellä suositut Dockerin ja Apache Mesosin. Harvalta yritykseltä löytyy kuitenkaan toistaiseksi vaadittavaa Kubernetes-osaamista. Forrester suositteleekin CIO:ja perehtymään varsinkin Kubernetesin orkesterointiin eli yhteensovittamiseen muiden kontitusjärjestelmien kanssa.

Trendi 4: Tietoturvariskit ja jatkuvuuden hallinta korostuvat

Useamman pilven ympäristöllä on kiistattomat etunsa liiketoiminnan näkökulmasta. Sen suurimpia etuja organisaation ketteryydelle, liiketoiminnan kehittämiselle ja asiakaskokemukselle on ehdottomasti tiedon saumaton kulku pilvestä, järjestelmästä ja sovelluksesta toiseen.

Sitten tulee se mutta: mitä monimutkaisempi pilviympäristö, sitä enemmän pilveen liittyy aina myös potentiaalisia tietoturvariskejä.

Sekä RightScalen että Cloudpron mukaan tietoturva on yksi pilviympäristöjen suurimpia haasteita yrityksille. Cloudpron tutkimuksen mukaan jopa 97 % yrityksistä on huolissaan pilvipalveluiden tietoturvasta ja 16 prosentilla yrityksistä on ollut tietoturvahaasteita viimeisen vuoden aikana. Lisäksi yritykset eivät yleensä edes ymmärrä kaikkia mahdollisia tietoturvariskejä.

PIlvitrendit_Optimizing_cloud_spend

Suuri osa viime aikoina mediahuomiota saaneista merkittävistä tietoturvauutisista on liittynyt suojaamattomiin julkipilviympäristöihin, mutta varsinaisten tietoturvapuutteiden sijaan kyse on useimmiten siitä, ettei monimutkaisten pilviympäristöjen tietoturvaa yksinkertaisesti osata suunnitella kokonaisvaltaisesti. Tietovuodot johtuvatkin usein esimerkiksi puuttuvista päivityksistä tai siitä, että tietoja on yksinkertaisesti säilytetty väärin.

>> LUE LISÄÄ: Multicloudin tietoturva – Miten usean palveluntarjoajan pilvestä saa liiketoimintahyödyt turvallisesti?

Samalla prioriteettilistalle nousee myös liiketoiminnan jatkuvuus ja katastrofipalautuminen. Perinteiset Disaster Recovery -ratkaisut edellyttävät yrityksiltä raskaita laiteinvestointeja ja erillisiä konesaliympäristöjä, mutta DRaaS eli katastrofipalautumisen hankkiminen palveluna madaltaa kynnystä nostaa liiketoiminnan jatkuvuus myös johdon agendalle.

Normaaleja tietoturva- ja jatkuvuusprosesseja tulisikin aina soveltaa myös pilvessä. Kriittisten toimintojen jatkuvuuden voi turvata esimerkiksi erilaisilla kaksitoimisilla järjestelmillä ja varmuuskopioinnilla, jonka voi toteuttaa joko suoraan pilvitoimittajan tai kolmannen osapuolen ratkaisuilla.

Houkuttavatko multicloudin liiketoimintahyödyt, mutta pilven tietoturva mietityttää? Katso 45 min webinaaritallenne pilven tietoturvasta!

Webinaari: Pilven tietoturva haltuun

Valtti
Kirjoittaja Valtti