konesalipalvelut, AWS, SaaS, pilvipalvelut

Pilvipalveluiden vertaaminen - jyviä ja akanoita

Heikki Lavanko
31.05.2016 | Heikki Lavanko

Netsecure_uutiskirje

Tunnusmerkkejä pilvipalveluiden vertaamiseen 

On sanomattakin selvää, että eri pilvipalvelutarjoajissa on eroja. Toiset tuottavat palveluita omista konesaleistaan, jotkut lyövät omat etikettinsä jonkun muun tuottamiin palveluihin. Jotkut taasen avoimesti vain avustavat loppukäyttäjien pilvikokemuksissa. Kaikissa näissä on kuitenkin huomioitava, että pelkällä pilvellä ei tee mitään, ellei sillä joku tee jotain, hallitse, tuota ja ylläpidä. Julkipilvitarjoajien yleinen periaate on, että pilvipalveluita tuotetaan itsehallittavaksi. Asiakkaiden on joko itse tuotettava julkipilveen sijoitettavat palvelut tai sitten palveluiden tuottamiseen on hyödynnettävä jotain ulkoista osapuolta, ehkä it-palvelukumppania. Julkipilviasiakkaiden asiakastileille suoritettuihin asennuksiin, oli kyseessä maksaja itse tai kumppani, ei julkipilvitarjoajat niinkään ota kantaa. Ehkä voisi sanoa, että tarjoajat enemmänkin asettavat vain raameja ja rajoituksia, mitä lakien ja asetettujen paikallisten säädösten puitteissa saa tehdä. Julkipilventarjoamisen liiketoimintamallissa on kärjistettynä kyse siitä, että kunhan vain kapasiteettia saadaan myydyksi, sitä löytyy aina riittävästi kaikkien tarpeeseen ja käytettäväksi ja että pilvi kyetään tuottamaan katkoitta. Usein julkipilviasiakkaat ovat palvelutarjoojalle volyymiä, eivätkä pidempiaikaisia kumppanuuksia. Loppupeleissä se, mitä julkipilveen luodaan, on juuri sitä, mistä loppukäyttäjät saavat käyttökokemuksensa.

Mitä pilvi siis oikeasti on? 

Yhdysvaltojen kansallinen standardi- ja teknologiainstituutti NIST (National Institute of Standards and Technology) on määrittänyt pilveä seuraavasti:

“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models.” [SP 800-145; The NIST Definition of Cloud Computing]

Eli vapaasti,

“Pilvi muodostaa mallin kaikkien helposti saatavilla oleviin ja tarpeenmukaiseen käyttöön perustuviin verkon yli hyödynnettäviin tietoteknisiin resursseihin (verkot, palvelimet, tallennusratkaisut, sovellukset ja palvelut), jotka ovat tuotettu yhteiskäyttöisistä resurssivarannoista. Pilvimallin mukaiset tietotekniset resurssit on oltava nopeasti hankittavissa ja vapautettavissa ilman suuria ponnisteluja tai kanssakäymisiä palveluntarjoajan kanssa. Pilvimalli koostuu viidestä perusominaisuudesta, kolmesta palvelumallista ja neljästä toimitusmallista.”

Pilvi on siis yhdistelmä hallittuna kokonaisuutena käsiteltyjä tietoteknisiä järjestelmiä, joita lohkotaan erilaisiin palveluyksiköihin ja jotka ovat verkon yli hankittavissa ja otettavissa käyttöön. Kuvaus tukee esittämääni väitettä julkipilvitarjoajien liiketoimintamallista. Loppukäyttäjäpalvelut on luotava itse tai hankittava ulkoa. Kyvykkäät palveluntarjoajat tuovat anonyymien palveluportaalien päälle myös asiakkaan ydintavoitteen - käyttökokemuksen, tietotaidon ja asiakaslähtöisyyden. On totta, että pilvimääritelmä sisältää myös pelkän raakakapasiteetin lisäksi myös ajatusta sovelluksista ja palveluista. Palveluna tuotettavat sovellukset, SaaS (Software as a Service), kyllä tuovat pilvimallin hyvinkin lähelle tavoitteellista loppukäyttäjäkokemusta. Tästä huolimatta SaaS-palvelut on osattava ottaa käyttöön ja päivittäisiin toiminteisiin, kuten käyttäjien lisäämisiin ja poistamisiin tai vaikka tiedostojen palauttamiseen varmistuksista on löydyttävä osaamista. Jonkun on nämäkin tehtävä.

Miten pilvi sitten rakennetaan?

Lähes kuka tahansa voi luoda jälleenmyytävän pilven. Pilven muodostamiseen tarvitsee pääomaa ja sijoituspaikkaa. Tänä päivänä lähes kaikilta laite- ja sovellusvalmistajilta löytyy omat ratkaisunsa paikallispilvien muodostamiseen ja jopa pilvihankinnan mukaisesti tai ainakin helposti. Joskus jopa ilman kiinteitä investointeja. Pilven luominen ei vain riitä vaan palveluteknologian ympärille on tuotava sen loppukäyttöä ja -kokemusta tukeva syvyys.
 

Avoimuus on hyvä tunnusmerkki pilvipalveluntarjoajasta - tässä muutama huomioitava asia vertailuun

 • Mistä palvelu tuotetaan? 
  esimerkiksi: maa, maanosa, osoite, palvelun tuotanto mahdollisen kolmannen osapuolen tiloista?
 • Mitä teknologisia ratkaisuja on käytetty?
  esimerkiksi: pitkälle räätälöidyt omat ratkaisut vai vakiintuneet markkinoiden omaksumat ratkaisut
 • Minkälainen tuki- ja alihankkijaverkosto toimittajalla on?
  esimerkiksi: alinhankintaketjun pituus ja reagointinopeus 
 • Mihin lasketut resurssit ja hinnat oikeasti perustuvat?
  esimerkiksi: tarveallokaatioiden ennustaminen, käytönmukaisen laskutuksen perusteet
 • Mitä ilmoitettuun SLA:han (palvelutasosopimukseen) sisältyy ja miten se on laskettu?
  esimerkiksi: mahdolliset painotukset toteutuman laskemisessa, ei-mitattavissa olevat osa-alueet, kuten palveluhalukkuus ja -asenne

Aina on joku, joka tekee halvemmalla.

Raha on hyvä konsultti ja ehdottomasti se on aina otettava huomioon. Aina on kuitenkin se jokin taho, joka saa palvelun ainakin näyttämään edullisemmalta. Palveluiden siirrettävyys tulee markkinan saturoitumisen myötä entistä merkittävämmäksi huomion aiheeksi. Mikäli tuotettavat ratkaisut eivät perustu valtavirran hyödyntämiin ja omaksumiin teknologioihin, on palvelunhankkijalla aina riski tulla nurkkaan maalatuksi. Palvelut eivät ole irrotettavissa, vaan mahdollisen siirron yhteydessä kaikki pitäisi luoda täysin uudelleen. Nykyään on erikokoisia liikuteltavia palvelukomponentteja. Oli kyse sitten konttiteknologioista (container), esivalmistelluista applianceista tai vaikka laitekokonaisuuksista, kannattaa huomioida, että valitsee ja luottaa yleisesti käytössä oleviin ja jo lähes standardeiksi muodostuneisiin pilvinatiiveihin ratkaisuihin. 

Kannattaa siis miettiä, mitä omalta palvelulta odottaa ja odotetaan. Halvimmalta vaikuttava ei välttämättä ole aina oikeasti halvin, ellei ostettavat hankintayksiköt ole oikean kokoisia ja palvelulupaukset tarpeeseen riittävät.

 

Heikki Lavanko
Kirjoittaja Heikki Lavanko