Pilvipalvelut

Tuliko pilvisiirtymä kalliiksi? Näin hallitset pilvikustannukset tehokkaasti

Aino von Bonin
10.09.2020 | Aino von Bonin

Pilvipalvelut-kustannukset

Oikein käytettynä pilvi- ja kapasiteettipalvelut ovat kustannustehokkaita ratkaisuja, mutta väärin käytettynä ne voivat olla varsinaisia rahasieppoja. Pilvi- ja kapasiteettipalvelut tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi päivittäisten rutiinien nopeuttamiseen tai jopa automatisointiin, kapasiteetin kasvattamiseen, dokumentoinnin tehostamiseen, muutostarpeiden ennustamiseen, perinteisten palveluiden tehostamiseen ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen.

Tunnista nykyinen tilanteesi - yleistyksillä saat aikaan yleisiä virheitä

Onko yrityksellänne käytössä pilvistrategia? Vaikka olisikin, on ajoittain hyvä kysyä itseltään: miksi olemme siirtyneet pilveen? Teemmekö nyt jotain, mikä pitäisi jatkossa tehdä toisin? Onko yrityksellämme teknologisia, tuotannollisia, liiketoiminnallisia rajoitteita tai haasteita? 

Pilvistrategialla pyritään siis kuvaamaan sitä, minkälaisia toimintoja, sovelluksia ja ohjelmistoja yrityksellä on parhaillaan käytössä, ja minkälaisia it-toimintoja yritys tarvitsee toimintansa ylläpitämiseksi. Pilvistrategia selventää myös sen, mikä on eri sovellusten ja ohjelmistojen yhteys toisiinsa ja miten niitä halutaan käyttää tulevaisuudessa.  

Yleistyksillä saadaan aikaan yleisiä virheitä. Pilvipalvelu ei aina ole se kaikista halvin ratkaisu ja moni yritys tyytyykin siirtämään olemassa olevat työkuormat ja sovellukset käytännössä sellaisenaan pilviympäristöön. Tällöin pilven parhaat hyödyt jäävät lunastamatta. 

“Voi tulla todella kalliiksi, jos  palvelimia siirretään pilveen sellaisenaan ilman, että mietitään niiden toimintatarkoitusta yhtään. Kun aidosti on tiedossa, mitä sovellukset tekevät, miten ne ovat rakennettu ja missä ne ja loppukäyttäjät sijaitsevat, tiedämme paremmin onko pilvi oikea paikka kulloinkin kyseessä olevalle palvelulle”, kertoo Valtin IT-asiantuntija Heikki Lavanko.

Oman konesalipalvelun rakentaminen maksaa hunajaa - ulkoistamalla palvelut voit keskittyä oman liiketoimintasi ytimeen

Ulkoistettu konesalipalvelu on kustannustehokas vaihtoehto ja pienikin yritys pystyy hankkimaan maailmanluokan palveluita helposti hallittavasti ja usein vain operatiivisen kustannuksen mukaan. Valmisratkaisut ovat yksittäisen it-osaston tai loppukäyttäjän käytössä tilauspohjaisesti. Jaettuja resursseja pystytään tuottamaan hallitusti, jolloin kustannukset seuraavat yrityksen liiketoimintaa.

Pilvipalveluita sekä konesalipalveluita kokonaisuudessaan voi verrata esimerkiksi joukkoliikenteeseen. Samalla infrastruktuurilla palveluntarjoajat voivat täyttää usean eri tahon tarpeet, eikä yrityksen tarvitse investoida sellaiseen infraan, josta ei saa kilpailuetua. Konesalien omistaminen ei keskivertoyritykselle tuota kuin harmaita hiuksia ja korkeita kustannuksia.

Palvelinhuoneet ja palvelimet ovat nykyään fyysisesti pienempiä kuin ennen, eivätkä ne vaadi teollisuushallin kokoista tilaa. Silti raudan rakastaminen voi olla raskasta. Jokaisen turhasta kapasiteetista maksetun euron eteen pitää tehdä paljon turhaa työtä. Siksi oikea kumppani ja oikea konesalipalveluiden mitoitus on ensiarvoisen tärkeää, ja samalla kannattavaa.

Pilvi- ja konesalipalveluiden hankinnassa auttaa kokenut asiantuntija

Älä jää miettimään yksin, me voimme auttaa! Asiantuntijamme voivat kartoittaa kanssasi, miten pilvipalveluihin siirtyminen kiihdyttää liiketoimintaasi parhaiten. Mallimme asiakkaidemme avustamiseen on:

  • Haluamme oppia mitä haasteita yrityksenne arjessa tulee vastaan.
  • Haluamme suunnitella miten asiat voisi tehdä toisin.
  • Haluamme olla tukena, kun muutosta lähdetään toteuttamaan ja jalkauttamaan.
  • Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme helpon startin pilvi- ja kapasiteettipalveluiden hyödyntämiseen. Huolehdimme puolestasi siitä, että liiketoimintasi pysyy tehokkaana, tuottavana ja tietoturvallisena.

Azure, yksityinen pilvipalvelu, AWS vai multicloud? Lataa oppaamme pilvipalveluiden valintaan: 

Lataa: pilvipalveluopas

Aino von Bonin
Kirjoittaja Aino von Bonin