Pilvipalvelut, Korkea käytettävyys

Pilven tila – mitä suomalaisyritysten täytyy juuri nyt tietää?

Janne Saarimäki
12.09.2017 | Janne Saarimäki

pilven-tila.jpeg

Pilven hyödyt ovat kiistattomat. Korkea käytettävyys, skaalautuvuus, tietosuoja – nämä pätevät, oli kyseessä privaattipilvi, julkipilvi tai jotain siltä väliltä.

Mutta mikä on pilven nykytila ja tulevaisuuden suunta? Ja mitä suomalaisten yritysten täytyy tietää pilvestä ja sen trendeistä pysyäkseen kehityksen kelkassa?

Yhdysvaltalaisen RightScalen vuotuiseen State of the Cloud 2017 -pilvitutkimukseen vastanneista noin tuhannesta organisaatiosta 95 % hyödyntää pilvipalveluita omassa liiketoiminnassaan:

pilven kokonaiskäyttö.jpg

Varsinkin isommissa yrityksissä harva luottaa vain yhteen ja ainoaan ratkaisumalliin tai toimittajaan pilvivalinnoissaan. 85 prosenttia vastanneista isoista organisaatioista kertoi hyödyntävänsä useamman eri pilven strategiaa.

Yhden luukun periaatetta onkin vaikea toteuttaa tämän päivän monimutkaisissa ympäristöissä. Eri pilvimalleilla ja -toimijoilla on omat vahvuutensa. Lisäksi liiketoiminnot hankkivat palveluita keskitetyn it:n ohi.

Tämä monimutkaistaa tietenkin mm. käyttötukeen, datan hallintaan, tietosuojaan ja sopimusten hallintaan liittyviä asioita. Tässä kohtaa hyvä kumppani onkin kullanarvoinen – joku, joka toimii neuvonantajana, ottaa erinäisten pilvipalveluiden tukiasiat keskitetysti hoitoonsa ja palauttaa sinun organisaatiollesi yhden luukun yksinkertaisuuden.

Pilvimarkkina ei ole vielä kypsä, vaan jatkuvasti muuttuva kenttä

Pilvi on vielä nuori. RightScalen tutkimus osoittaakin, että markkina ei ole vielä kypsä. Useimmilla yrityksillä on jo vähintään toinen jalka vankasti pilvessä, mutta markkina elää, ja uusia ratkaisuita haetaan jatkuvasti kilpailuedun saavuttamiseksi. Isojenkin pilvitoimijoiden ratkaisut eroavat ominaisuuksiltaan toisistaan. Uutta teknologiaa syntyy vanhan rinnalle ja sitä korvaamaan. Uusia palveluntarjoajia syntyy pelikentälle kehittyvän teknologian myötä. Esimerkiksi IoT, machine learning ja Containers-as-a-Service-ratkaisut tuovat täysin uuden ulottuvuuden nykyiseen pilvimarkkinaan.

Tämä lisää osaltaan pilven hallinnan hankaluutta, sillä uusimmat ratkaisut hankitaan lähes poikkeuksetta pistemäisesti. Isot pilvipelurit ehtivät mukaan vasta viiveellä, aikaisten omaksujien jo valittua teknologiansa. Toisaalta käy usein niin, että alan jättiläiset raivaavat tiensä uuteen bisnekseen yksinkertaisesti ostamalla edelläkävijäyritykset ja sulauttamalla näiden kehittämän teknologian omaan ekosysteemiinsä.

Pilven haasteet eivät ole yhteneviä kaikille

Pilveen liittyy paljon haasteita, mutta mikä niistä koetaan kaikkein suurimmaksi tulpaksi onnistumisen tiellä?

RightScalen tutkimuksen mukaan eniten huolettavat osaamisen ja kokemuksen puute, tietoturva sekä kustannusten hallinta.

pilven haasteet 1.jpg

Haasteet kuitenkin vaihtelevat sen mukaan, kuinka vahvasti yritys on siirtänyt omia toimintojaan pilveen. Aloittavia huolettaa eniten tietoturva, kun taas kokeneemmille se ei ole yhtä merkittävä haaste. Tietoturvaa enemmän näitä yrityksiä haastavat kustannusten hallinta, osaamisen ja resurssien puute sekä lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen.

pilven haasteet.jpg

Tämäkin korostaa hyvän paikallisen kumppanin merkitystä. Suomalaisille yrityksille esimerkiksi luoviminen kansainvälisten pilvipalveluiden sopimusehtoviidakossa voi osoittautua lähes mahdottomaksi – ja GDPR-säädökset monimutkaistavat asioita entisestään. Missä datamme on, ja missä sen pitäisi olla? Kenellä on siihen pääsy? Mitä tapahtuu tiedoille, jos päätämme lopettaa yhteistyön? Minkä valtion lainsäädäntöä tässä sovelletaan? Olemmeko selvillä vesillä myös sen jälkeen, kun GDPR ensi vuoden toukokuussa saa vihdoin lainvoiman?

Privaattipilvi puolustaa paikkaansa, vaikka julkipilvi valtaa alaa

Monimutkaiset tietosuoja-asetukset ovat yksi syy siihen, miksi privaattipilvi puolustaa edelleen paikkaansa. Ainakin Yhdysvalloissa julkipilvi kasvattaa suosiotaan yksityisen ja hybridiratkaisuiden kustannuksella, mutta yrityksillä on nyt ja tulevaisuudessakin tarpeita, joiden ratkaisemiseksi yksityinen pilvipalvelu on se kannattavin vaihtoehto.

Privaattipilvi yksinkertaistaa hallintaa ja antaa mahdollisuuden rakentaa juuri omiin tarpeisiin soveltuva pilviratkaisu, jossa kapasiteetti, suorituskyky, tietoturva ja -suoja sekä kustannukset ovat juuri oikeassa tasapainossa tarpeiden kanssa. Esimerkiksi monien yritysjärjestelmien it-työkuorma on hyvin stabiili, jolloin tarkasti mitoitettu privaattipilvi on myös kustannusten kannalta usein se edullisin vaihtoehto.

Mitä tämä merkitsee suomalaisille yrityksille?

Vaikka viitattu tutkimusraportti tuleekin rapakon takaa, voidaan tuloksista vetää johtopäätöksiä myös kotimaassamme sovellettaviksi. Annan kaksi neuvoa, joita noudattamalla turvaat oman yrityksesi tulevaisuuden kilpailukyvyn mahdollisimman hyvin:

  1. Pelikenttä elää – älä hirttäydy yhteen ratkaisuun. Yksi asia tällä alalla on varmaa: mikään ei ole varmaa. Toimintaympäristö muovautuu jatkuvasti lainsäädännön, teknologian ja asiakkaiden vaatimusten muuttuessa, jolloin tärkeintä on säilyttää joustavuus sen sijaan, että maalaisi itsensä nurkkaan. Rakenna joustava kokonaisratkaisu oman tarpeesi perusteella, ei senhetkisten markkinatrendien tai mainospuheiden mukaan. Se on ainoa tapa turvata tulevaisuus.
  2. Vältä yhden totuuden it-kumppaneita. Jos kädessä on vain vasara, kaikki näyttää naulalta. Sama pätee palveluntarjoajiin, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tarjota omaa vakiomallista bulkkiratkaisuaan jokaiseen yksilölliseen haasteeseen. Valitse sellaisia kumppaneita, jotka osaavat ja haluavat katsoa juuri sinun liiketoimintaasi ja sen haasteita muustakin kuin oman tuoteportfolionsa näkökulmasta.

Lue: Pilventila-tutkimusblogi 2019 

Janne Saarimäki
Kirjoittaja Janne Saarimäki