Service Desk

Panosta tuottavuuteen, laadukas it-tuki mahdollistaa saumattoman työnteon

Aino von Bonin
27.11.2020 | Aino von Bonin

iStock-1215011753

Meistä jokainen varmasti tietää, miten hermoja raastavaa on, kun laitteet tai ohjelmat joilla päivittäisiä työtehtäviä pitäisi suorittaa, eivät toimi. Puhumattakaan siitä, kuinka paljon huonosti toimiviin järjestelmiin ja hidasteleviin yhteyksiin kuluu yrityksissä työaikaa ja rahaa. Tutkimuksien mukaan yrityksille ja yhtiöille koituu yhteensä kymmenien miljoonien eurojen vahingot vuositasolla. Tämä työaika on myös pois itse työstä – asiakaspalvelusta, myynnistä ja oikeasta lisäarvon tuottamisesta.

Tämän päivän tietotyö tarvitsee tuekseen laadukkaat tukipalvelut, jotka mahdollistavat tuottavan työn, ajasta ja paikasta riippumatta. Jututimme uutta asiakaspalvelupäällikköämme Tarja Hartikaista siitä, miksi ulkoistettu service desk -palvelu nousee arvoon arvaamattomaan osana työntekijäkokemusta ja sujuvaa työarkea.

Työtekijäkokemus ja sujuva työarki yrityksen valttikorttina

Peräti yksi neljästä työntekijästä lopettaa työnsä ensimmäisten kolmen kuukauden aikana, jos perehdytystä ei koeta riittäväksi tai työpaikka ei muuten vastaa odotuksia. Puutteelliset työkalut ja tunnukset pelaavat suoraan tähän pussiin. Puutteelliset työkalut ja tunnukset aiheuttavat tyytymättömyyttä, joten vähimmäisvaatimuksena voitaisi pitää sitä, että työntekijän laitteet ja ohjelmistot toimivat. Näin ei aina kuitenkaan ole, jolloin it-tuen on oltava kartalla siitä, miten työntekijän työskentelymahdollisuudet kulloinkin palautetaan.

“Sujuva työarki on yksi tärkeimmistä tekijöistä työntekijäkokemuksen rakentumisessa. Jokaisen yrittäjän ja työnantajan olisi hyvä priorisoida työntekijän viihtyvyys korkealle myös it-ongelmien ymmärryksen ja niihin aktiivisen reagoinnin kautta. Se tapahtuu parhaiten ulkoistamalla yrityksen it-tuki osaavan kumppanin huoleksi”, Hartikainen kertoo.

Lukemattomat yritykset ovat kokeneet vuoden 2020 aikana isoja muutoksia työssään. Valtilla kaiken toiminnan keskiössä on asiakastuki, joka on päässyt auttamaan asiakkaita digitaalisessa muutoksessa ja tukemaan muun muassa etätyöskentelyyn siirtymisessä. Aikana, jolloin asiat hoidetaan pitkälti verkossa ilman ihmiskontaktia, on todella arvokasta, että on olemassa paikka, johon soittaa ja jossa yhteydenottoosi vastaa oikea ihminen.


Ihminen keksii keinot kiertää ongelmatilanteet:
loppukäyttäjäpalvelut parantavat tietoturvaa


Ei voida tietää, minkälaisia tietoturvariskejä laitteilla saatetaan aiheuttaa, jos yrityksen työntekijät hallitsevat itsenäisesti omia laitteitaan ilman oikeanlaista tietoturvaosaamista. Varsinkin ongelmatilanteissa, joissa it-tukeen ei saa yhteyttä, alkaa ihminen suurella todennäköisyydellä ratkaista tai kiertää vastaantulevia ongelmia siinä tietoturvan kannalta onnistumatta.

Mikäli päätelaite ei toimi, joutuu työntekijä esimerkiksi kotona olevan varalaitteen varaan. Voi olla riski yrityksen tietoturvan kannalta, mikäli laitetta ei ole asennettu tai päivitetty vaatimusten mukaan. Tivin artikkeli kertoo, että palomuurien tai IOT-järjestelmien aukkoja on vaikea havaita, ja pahimmassa tapauksessa hakkerit voivat päästä kodin kautta yrityksen arkaluonteisiin tietoihin käsiksi.

 

Valtilla it-ongelmat saadaan ratkottua nopeasti jo ensimmäisen yhteydenoton aikana

Yrityksen sisäisen it-henkilön työaikaa voidaan vapauttaa merkityksellisemmän ja strategisemman työn tekemiseen, kun it-tuki on ulkoistettu, eikä yrityksen it-henkilön tarvitse korjata jokaista yksittäistä ongelmaa.

It-tuen hankkiminen ei myöskään jää hinnasta kiinni, sillä pienikin yritys voi hankkia vaikkapa pelkän it-tuen tuntihinnalla. Jos yrityksessä on palkkalistoilla vain muutama henkilö ja jokainen lähtee erikseen ratkomaan esimerkiksi sitä, miksi jokin ohjelma ei toimi, on ajan ja resurssien säästämiseksi viisasta ottaa avuksi ulkopuolinen taho, joka ratkaisee ongelman yrityksen puolesta.

“Valtilla service desk on rakennettu kovien it-ammattilaisten varaan, ja he keskittyvät työssään puhtaasti asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Hyvin useissa tapauksissa ongelma saadaan ratkaistua jo ensimmäisen yhteydenoton aikana”, Hartikainen linjaa.

 

Lataa: Loppukäyttäjäpalvelut & Service Desk -tarkistuslista

 

Aino von Bonin
Kirjoittaja Aino von Bonin