PaaS, DevOps

PaaS – mitä juuri nyt täytyy tietää pilvialustoista

Valtti
04.11.2016 | Valtti

paas-pilvialusta.jpg

Pilvestä haetaan strategisia liiketoimintahyötyjä – resurssien järkevämpää allokointia ja niiden käytön optimointia.

PaaS-teknologialla on yhä keskeisempi rooli näiden tavoitteiden toteutumisessa. Miksi?

Nykyaikaisen IT:n tehtävä palvelutarjoajana tehostuu automatisoitujen raporttien, kulutukseen perustuvan laskutuksen ja yleisesti hyväksyttyjen standardien avulla. PaaS ja DevOps tuovat liiketoimintaan edellä mainittujen hyötyjen lisäksi ketteryyttä.

Uusia, asiakaskokemusta parantavia palveluja voidaan kokeilla nopeasti sekä mitata niiden toimivuutta ja adoptioastetta. Palveluita voidaan ajaa alas nopeasti ja skaalata käytön mukaan –  tarvittaessa myös alaspäin.

Docker ja DevOps kehityksen ajureina?

Docker mahdollistaa sovellusten nopean siirtämisen alustalta toiselle – kehitysalustalta tuotantoalustalle ja paikallisesta globaaliin. Dockerin käyttöönottoaste onkin yhden selvityksen mukaan kasvanut lähes 30 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016.

Docker-teknologia onkin ehkä kiinnostavin yksittäinen pilvialustoihin liittyvä teknologinen uudistus ja kehityksen mahdollistaja. Se yleistyy rinta rinnan DevOps-toimintatavan hyödyntämisen kanssa. Amerikkalaisen RightScalen tutkimuksessa jo kolme neljästä organisaatiosta kertoi omaksuneensa DevOpsin toimintatavakseen:

cloud-computing-trends-2016-devops-yoy.png

Haussa sulava kehittäjäkokemus ja autonomia

Nykyaikana sovelluskehittäjät hakevat parasta kehittäjäkokemusta ja haluavat toimia itsenäisesti ilman ulkopuolisten asettamia aikataulu- tai paikkasidonnaisuuksia.

Nykyaikainen PaaS mahdollistaa sovelluskehityksen omaa ohjelmointikieltä ja sovellukselle parasta tietokantaa hyödyntäen. Alustaa ei tarvitse odottaa viikkoja, vaan sopiva ympäristö voidaan pystyttää minuuteissa. Tämä tuo ketteryyttä ja kustannussäästöjä. Nykyaikana yritykset käyttävätkin PaaSia jo IaaSia enemmän.

Me tutkimme palvelukehityksen menestymisen esteitä keväällä. Suomalaisyritysten digitaalisen palvelukehityksen tiellä seisovat useimmiten riittämättömät resurssit, vanhentunut tai muuten epäsopiva teknologia sekä puutteellinen osaaminen. Näin kertovat haastattelemamme liiketoiminta- ja IT-johdon edustajat.

Mistä löytyy kilpailukykyä kasvattavaa osaamista?

Osaamisen ja resurssien puute todettiin aiemmin mainitussa RightScalen tutkimuksessa organisaatioiden suurimmaksi pilveen liittyväksi haasteeksi. Varsinkin keskisuurilla ja pienillä organisaatioilla suurin haaste on houkutella parhaita kehittäjiä riveihinsä.

Digitalisaatiohaasteeseen vastaaminen vaikeutuu, kun osaamisen houkuttelu on hidasta tai mahdotonta. Suuret organisaatiot ovat saaneet houkuteltua parhaat kehittäjät riveihinsä takaamalla mainetta ja kunniaa näkyvien projektien muodossa.

Voisivatko oikeiden työvälineiden tuomat hyvä kehittäjäkokemus ja mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn toimia pienempien yritysten houkuttimena kykenevien osaajien rekrytoinnissa?

Valtti
Kirjoittaja Valtti