Tietoturva

Onko tuotantoketjusi jatkuvuus kunnossa?

Valtti
27.01.2017 | Valtti

iStock_32694342_LARGE.jpg

Digitaalinen tieto on yritysten tärkeintä ominaisuutta. Yleinen oletus on, että kun suojaat sen, olet turvassa.  Ja että perinteisellä varmistamisella tai muulla staattisella datansuojausmenetelmällä olet jollain tavalla tai jollain tasolla suojassa.

Tämän päivän todellisuus on kuitenkin jotain muuta. Liiketoiminnan suojaaminen on tehtävä syvemmällä, sovellus- ja järjestelmätasolla. Sovellus- ja järjestelmätason jatkuvuuden suojaaminen tulisi olla jokainen yrityksen keskeisin datan suojaamisen lähtökohta.  Tallessa olevalla datalla tai palvelimen imagella ei voi paljoa tehdä, elleivät ne ole jatkuvasti, nopeasti ja joustavasti liiketoiminnan käytössä tuottamassa lisäarvoa.

Muuttuva liiketoimintadata nostaa vaatimuksia

Yhteisenä haasteenamme on se, että pelkkä staattinen digitaalinen tieto ei tee ketään autuaaksi. Syntyvä tai haltuun saatu informaatio pitää pystyä linkittämään ja sitomaan muuhun syntyneeseen liiketoimintadataan. Niiden yhteisen tuloksen kautta meillä on mahdollisuus päästä tekemään toimintaa tukevia oikeita päätöksiä.

Nykyaikainen liiketoiminnan IT rakentuu poikkeuksetta monimutkaisesta, toisiinsa sidottujen ja lomittuneiden sovellusten ja järjestelmien verkosta. Itse asiassa tuossa kokonaisuudessa on digitaalista tietoa, joka muokkautuu ja syntyy päivittäin uudestaan. Digitaalinen data X kohtaa tietojärjestelmien uumenissa datan Y, ja yhdessä ne tuottavat dataa muodossa XY. Seuraavana päivänä liiketoiminnan vaatima data voi olla joidenkin muiden komponenttien yhteistulos.

Jatkuvuus takaa oikeat päätökset

Tällaista päivittäin muuttuvaa ja elävää liiketoimintadatan kokonaisuutta on mahdotonta suojata perinteisillä varmistusmenetelmillä. Ongelmantilanteissa liiketoiminnan on pystyttävä vaatimaan korkeintaan muutamien sekuntien datahävikkejä sekä liiketoimintajärjestelmien kaikkien komponenttien käytettävyyttä ja jatkuvuutta. Liiketoimintajohdon tulee vaatia tarvittaessa jopa päivittäistä jatkuvuuden raportointia, jotta he voivat suojata liiketoiminnan ytimen. Oikealla tiedolla teet oikeita päätöksiä, väärällä tiedolla vääriä.

Tuotantoketjun suojaaminen

Nykyaikainen liiketoiminnan jatkuvuus on tarkemmin ajateltuna tuotantoketjun osien ja ketjussa syntyvän tiedon suojaamista. Tehtaassakin tuotanto voi pysähtyä joskus hetkeksi esim. huollon ajaksi, mutta jo tehtyjen asioiden uudelleen tekeminen tai kokonaisten järjestelmien uudelleen konfigurointi on kestämätöntä.

Kaupan kassojen äkillisesti hiljentyessä ihmiset pääsevät kyllä edelleen käpistelemään tuotteita, mutta ostotapahtuma jää tekemättä. Perinteiseen kauppaan asiakas voi kuitenkin tulla takaisin. Sähköisellä kauppapaikalla tai verkkokaupassa tilanne on huomattavasti armottomampi. Kauppapaikan vaihtaminen onnistuu sekunneissa, ja asiakassuhde saattaa siirtyä uudelle kauppiaalle jo tuon yhden ostotapahtuman pohjalta. Toimialasta riippumatta tuotannon on toimittava, jatkuvuus turvattava ja koko ketju suojattava. Et saa ehkä toista mahdollisuutta.

 

Vielä ilmestyessään Suomen Mad-lehti julkaisi jokaisessa numerossa yhden elämää kuvaavan mietelauseen. Yksi on mielessä vielä vuosikymmenien jälkeenkin:

”Ei se päämäärä,  vaan nopea liike."  Eli jo Alfred E. Neuman tiesi jatkuvuuden merkityksen.


New Call-to-action

 

Valtti
Kirjoittaja Valtti