Pilvipalvelut

Mitä liiketoimintahyötyä multicloudista on yrityksille?

Valtti
11.09.2018 | Valtti

multicloud-liiketoimintahyodyt

Yli 80 % globaaleista suuryrityksistä valitsee multicloud-pilvistrategian, ja pienemmät yritykset kirivät perässä. Parhaimmillaan moderni monipilviympäristö on yritykselle nimenomaan pitkän tähtäimen strateginen valinta, joka tuo mukanaan joustavuutta toimintaympäristöön, ketteryyttä palvelukehitykseen ja operatiivisia kustannussäästöjä. Mitkä ovat multicloud-pilvistrategian tärkeimmät liiketoimintahyödyt?

Mikä on multicloud?

Termillä multicloud viitataan pilvistrategiaan, jossa yritys hyödyntää usean eri pilvipalvelutoimittajan ympäristöjä (hybridipilvi puolestaan tarkoittaa julkisen ja yksityisen pilven yhdistämistä). Käytännössä multicloud-ympäristö koostuu usein sekä julkisesta että privaattipilvestä. Näin yritys saa sekä julkisen että privaattipilven hyödyt, ja lisäksi hyötyy eri pilvipalveluntoimittajien parhaista puolista.

Mitkä ovat multicloud-strategian hyödyt yrityksille?

1. Joustavuus ja kustannustehokkuus

Useamman pilviympäristön suurin etu on, että työkuormia voi jakaa tarkoituksenmukaisesti eri ympäristöihin: privaattipilvestä yritys saa yksilöllisiin tarpeisiin suunnitellut palvelut kriittisille ja sensitiivisille työkuormille, julkipilveen taas voi sijoittaa skaalautumistarpeiltaan vaikeasti ennakoitavaa ja vähemmän sensitiivistä työkuormaa edullisemmalla hinnalla.

Koska multicloud-ympäristö koostuu useamman palveluntarjoajan pilviympäristöistä, vaihtoehtojen kirjo kasvaa entisestään ja yrityksen on oikeasti mahdollista maksaa vain siitä, mitä tarvitsee.

2. Luotettavuus

Mitä enemmän liiketoimintakriittiset sovellukset siirtyvät pilveen, sitä tärkeämmäksi yrityksille nousee myös pilven liiketoimintakriittisten riskien minimointi. Käyttökatkon todelliset kustannukset saattavat tulla yritykselle mittaviksi. Yksi julkipilven suurimpia etuja yrityksille onkin nimenomaan kapasiteetin skaalautuvuus: esimerkiksi verkkokaupan käyttäjäpiikki tai uuden järjestelmän käyttöönotosta johtuva yllättävä kuormituspiikki ei pääse viemään palvelimia alas, kun lisäresursseja saadaan pilvestä käyttöön nopeasti.

Lisäksi multicloud mahdollistaa palvelujen tehokkaan kahdentamisen. Jos esimerkiksi samaa verkkokauppaa pyöritetään yhtä aikaa kahdesta eri pilvestä joista toinen kaatuu, verkkokaupan näköisversio jatkaa pyörimistään toisessa pilvipalvelussa. Näin vika voidaan korjata taustalla ilman, että verkkovierailija ei edes huomaa palvelimen kaatumista.

3. Nopeampi palvelukehitys

Varsinkin suurten pilvipalveluntarjoajien julkipilvissä on pääsääntöisesti mukana myös korkeamman jalostusasteen PaaS- ja SaaS-palveluita ja valmiita sovelluskokonaisuuksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat palvelukehitystä huomattavasti. Näiden palveluiden käyttöönotto tapahtuu helposti – usein esimerkiksi itsepalveluportaalin kautta – eikä vaadi yritykseltä omia kalliita ja raskaita investointeja.

Yksi multicloud-ympäristön suurimmista eduista on, että yrityksen käytössä on tarvittaessa useamman suuren toimijan pilvinatiivit työkalut.

4. Todellinen valinnanvapaus

Multicloud-strategia vapauttaa yrityksen ns. vendor lock-inistä eli yhden palveluntarjoajan loukusta. Tällöin yritys ei ole lähtökohtaisesti sidottu yhteen toimijaan (joka voi pahimmillaan sanella esimerkiksi hinnat tai muutokset palvelussa yksipuolisesti!), ja myös eri vaihtoehtojen kilpailuttaminen ja vertailu käy helpommin.

Multicloud-ympäristössä yritys pystyy lisäksi hyödyntämään joustavasti eri julkipilvipalveluiden kyvykkyyksiä –  esimerkiksi Azuren valmiita yritystyökaluja ja GCP:n kehittynyttä analytiikkaa – kutakin tarpeen mukaan.

5. Globaali skaala

Suurten julkipilvitoimijoiden globaalin skaalan ansiosta asiakkaat on mahdollista tavoittaa nopeasti myös kotimaan ulkopuolella. Näin saadaan paitsi minimoitua viiveet, myös tuotua ohjelmistot ja sovellukset kohdemarkkinoille entistä sujuvammin.

Jos haluat käyttöösi multicloudin hyödyt, taklaa ensin ainakin nämä haasteet

Monimutkainen pilviympäristö tuo aina mukanaan yrityksille myös haasteita:

  • Monimutkaisen kokonaisuuden hahmottaminen vaatii erityisosaamista. Moni pilvistrategia kompastuu jo alkumetreillä puutteelliseen suunnitteluun, ja usein yritykset tyytyvätkin käytännössä siirtämään olemassaolevat työkuormat ja sovellukset sellaisenaan julkipilviympäristöön, koska kaikkia mahdollisuuksia ei hahmoteta. Myös omaan tarpeeseen sopivien vaihtoehtojen vertailu on haastavaa, sillä eri palveluntarjoajat esimerkiksi hinnoittelevat tuotteensa eri tavoin.
  • Tietoturvariskit kasvavat. Tutkimusten mukaan lähes jokainen yritys on huolissaan pilven tietoturvasta – eikä suotta, sillä monimutkaisessa pilviympäristössä kasvavat myös tietoturvariskit. Teknisten haavoittuvuuksien sijaan suurin osa kaikista tietovuodoista johtuukin inhimillisistä virheistä, huonosta suunnittelusta ja toteutuksesta tai esimerkiksi yksinkertaisesti puuttuvista päivityksistä!

Kiinnostavatko multicloudin liiketoimintahyödyt? Tutustu kattavaan multicloud-tietopankkiimme!

mikä on multicloud

 

Valtti
Kirjoittaja Valtti