Käyttö- ja asiakaskokemus

Miksi suurin osa yritysten digimuutoksista epäonnistuu?

DataCenter Myynti
20.02.2018 | DataCenter Myynti

digimuutos-epaonnistuu.jpg

Tiesitkö, että yritykset käyttävät jopa 28 prosenttia IT-budjetistaan prosessien digitalisoimiseen, mutta siitä huolimatta vain kolme kymmenestä digimuutoksesta onnistuu?

Muutoksessa onnistuneet yritykset, kuten Amazon Business tai kotimaassa Otavan Oppimisen palvelut ovat kasvattaneet liiketoimintaansa, tehostaneet prosessejaan ja karsineet kustannuksiaan jopa kymmeniä prosentteja, sekä lisäksi kirkastaneet brändiään potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Mikä oikein erottaa onnistujat ja epäonnistujat toisistaan?

5 juurisyytä digimuutoksen epäonnistumiseen

Olet todennäköisesti jossain vaiheessa työuraasi törmännyt epäonnistuneeseen IT-projektiin. IT-projektien yksi erityispiirre tuntuu olevan, että neuvotteluhuoneissa kaikessa hiljaisuudessa valmisteltu ratkaisu on harvemmin käyttäjien mielestä se paras mahdollinen. Epäonnistumaan tuomitun projektin tunnistaa parhaiten juuri siitä, että päätöksenteko on siiloutunut.

Liian usein johdolla ja IT:llä on erilaiset tavoitteet ja näkemykset tarvittavista toimenpiteistä myös isossa mittakaavassa. McKinsey listasi 5 yleistä syytä siihen, miksi digistrategiat epäonnistuvat niin usein.

    1. Johto ei ymmärrä digitalisaation merkitystä liiketoiminnalle. Usein kyse on siitä, ettei digitalisaation luonnetta ja tietohallinnon merkitystä liiketoimintastrategialle ymmärretä, eikä liiketoiminnan ja IT:n välille siksi synny yhteistä käsitystä tavoitteista ja toimenpiteistä.
    2. Arvontuotantomalli muuttuu, mutta vanhasta halutaan pitää kiinni. Digiajalla lisäarvo valuu yhä useammin suoraan asiakkaalle, ei yrityksen omaan laariin. Moni yritys kamppailee turhaan tätä muuttuvaa arvontuotantoprosessia vastaan.
    3. Ekosysteemien merkitys aliarvioidaan systemaattisesti. Perinteinen kilpailijakenttä muuttuu uusien ekosysteemien ja alustojen ansiosta nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Tämän päivän kilpailija saattaa olla huomisen potentiaalinen kumppani – tai toisinpäin.
    4. Perinteisten kilpailijoiden potentiaalia ei tunnisteta. Suurimman osan mediatilasta saavat aina AirBnB:n ja Uberin kaltaiset diginatiivit, ja ehkä siksi moni yritys aliarvioikin systemaattisesti perinteisten toimijoiden potentiaalin digimuutoksen kilpakumppaneina.
    5. Digitalisaation luonnetta omalla alalla ei ymmärretä. Muutos ja sen nopeus vaihtelevat aloittain, ja yrityksen toimenpiteet tulee suhteuttaa niiden mukaan. esimerkiksi media-ala joutui hyppäämään kilpailuun melko kylmiltään, kun taas monet muut voivat rauhassa panostaa harkittuihin pitkän tähtäimen toimenpiteisiin.

Kyse on siis selkeästi ennen kaikkea epäonnistuneesta kulttuurin ja toimintatapojen muutoksesta, mutta sen lisäksi yksi merkittävä epäonnistumista ennustava tekijä on teknologisen osaamisen ja ymmärryksen puute.

Digistrategia, IT-strategia – vai ei kumpaakaan?

Häkellyttävää, mutta totta: jopa 60 prosentilla kaikista yrityksistä ei ole lainkaan dokumentoitua digitalisaatiostrategiaa, kuten käy ilmi 451 Researchin tuoreesta tutkimuksesta.

Siinä missä digistrategian tavoitteena pitäisi olla uusien teknologisten mahdollisuuksien valjastaminen liiketoiminnan tueksi ja kilpailueduksi, niin IT-strategiassa taas on kyse siitä, miten tietohallinto voi käytännön tasolla toimia liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi

Ongelma on, että jos digistrategia on olemassa, se muistuttaa usein pikemminkin keskinkertaista IT-strategiaa. Usein myös vähintään jompikumpi strategioista puuttuu kokonaan.

Näissä tapauksissa on riskinä, että IT ja liiketoiminta puhuvat toistensa ohi. Tällöin teknologisia ja osaamisen johtamiseen liittyviä ratkaisuja tehdään puhtaasti tietohallinnon näkökulmasta.

Monen yrityksen kompastuskivi onkin, että digitalisoimisen sijaan digistrategia keskittyy pelkästään teknologisiin uudistuksiin ja olemassa olevien prosessien digitoimiseen. Lopputuloksena on usein sekava strategiasoppa, eivätkä IT ja teknologinen osaaminen pysty reagoimaan liiketoimintakentän muutoksiin tarpeeksi ketterästi.

Onnistuminen vaatii prosessien uudelleenajattelua

Monet B2B-yritykset ovat digitalisoineet prosessejaan ja modernisoineet IT-arkkitehtuuriaan ansiokkaasti, mutta digitalisaation luonne on silti vielä viime vuosiin asti ymmärretty paljon suppeammin kuin kuluttajaliiketoiminnassa.

Kuluttajapuolella edelläkävijäyritykset sen sijaan kulkevat samaa polkua Amazon Web Servicesin, Salesforcen, Uberin ja muiden diginatiivien kanssa. Esim. Wal-Mart, Blockbuster ja Nike ovat hyviä esimerkkejä siitä, että jatkossa pelkkä prosessien digitalisoiminen ja liiketoimintojen tehostaminen eivät riitä, vaan ne pitää pystyä tarvittaessa ajattelemaan täysin uudelleen. Lisäksi yritysten pitää pystyä digitalisoimaan esimerkiksi asiakaskokemus ja myynti.

Digimuutos on strategisia valintoja

Digitalisaatio siis toisin sanoen pakottaa miettimään, miksi organisaatio on olemassa: rautatieyhtiö, joka erehtyy ajattelemaan, että sen ydinbisnes on junaliikenne, on auttamattomasti jumiutunut analogiseen ajatteluun – se on ihmisten ja tavaroiden siirtäminen paikasta toiseen.

Muutoksen kiihtyessä käy yhä selvemmäksi myös se, ettei operatiivinen tehokkuus ole itseisarvo, vaan ainoastaan yrityksen kasvun mahdollistaja ja vaatimus modernin liiketoimintastrategian toteutumiselle.

McKinseyn tutkimuksessa vain 8 prosenttia yrityksistä uskoi nykyisen bisnesmallinsa toimivan sellaisenaan myös tulevaisuudessa, joten uudelle kyvykkyydelle on todella tarve.

Toisaalta myös liika digitalisaatiohypetys saattaa koitua yrityksen kasvun kohtaloksi ja näkyä kyvyttömyytenä tehdä strategisia valintoja. Liian laajat tai epämääräiset tavoitteet johtavat helposti hajanaisuuteen, joka taas hankaloittaa resurssien tehokasta kohdentamista.

Toimiiko IT-ympäristösi oikeasti liiketoiminnan tukena?

Yksi digimuutosten suurimmista haasteista (ja kuuma peruna jokaisen CIO:n pöydällä) on se, ettei IT:n merkitys liiketoiminnalle ole johdolle läheskään aina niin selkeä kuin sen pitäisi olla.

Paradoksaalisesti IT:n tärkein tehtävä on kuitenkin juuri liiketoiminnan mahdollisimman tehokas tukeminen. Jos sen merkitystä liiketoiminnan ajurina ei nähdä, on riski, että myös isot linjat piirretään liikaa IT:n omasta näkökulmasta (ajattele kaikkia niitä epäonnistuneita järjestelmäuudistuksia, joiden suunnitteluvaiheessa ei kuunneltu tarpeeksi käyttäjiä!).

Tietohallinnon rooli yrityksessä on perinteisesti ollut lähinnä ylläpitäjä, mutta tulevaisuudessa IT lävistää koko organisaation – ja on toimialasta riippumatta lähes kaiken liiketoiminnan ytimessä.

Osaamista ja ymmärrystä uusista mahdollisuuksista tarvitaan siis läpi koko organisaation,  niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Gartnerin tuoreen tutkimuksen mukaan oikeanlaisen teknologiaosaamisen merkitys yrityksen erottautumiskyvylle vain kasvaa lähitulevaisuudessa. Osaamisen merkitys nousi esiin myös DataCenterin kyselytutkimuksessa, jossa haastateltiin 60 IT- ja liiketoimintajohdon edustajaa.

Tavoitteena strategioiden keskinäinen linjaus

Strategioiden linjaus on usein myös sisäistä tehokkuutta. Kun tulevaisuuden liiketoimintaprosesseja tukevaa IT:tä suunnitellaan liiketoimintastrategian lähtökohdista, on perusprosesseja usein mahdollista yksinkertaistaa ja muuntaa entistä kustannustehokkaammiksi. Lisäksi monet IT:n perustoiminnot, kuten palvelimien, verkkojen ja työasemien ylläpidosta huolehtiminen, on mahdollista ulkoistaa tehokkaasti, jolloin yrityksen omia resursseja säästyy kehittämiseen ja suunnitteluun.

Vai miten on: haaskaisitko itse kolmasosan resursseistasi, jos tietäisit etukäteen, ettei muutos tule todennäköisesti onnistumaan?

Niinpä. Jos taas digi- ja IT-strategiat ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa, ei yrityksen resurssejakaan käytetä sellaisiin toimintoihin, jotka eivät tue liiketoimintaa ja sen kehittämistä.

Ps. Jos jäit miettimään, onko yrityksesi IT:ssä parantamisen varaa suuntaan tai toiseen, kannattaa katsastaa IT:n terveystarkastuslomake, jonka teimme juuri tähän tarkoitukseen.

 

Lataa IT:n terveystarkastus -opas tästä

DataCenter Myynti
Kirjoittaja DataCenter Myynti