Digitaalinen työympäristö, Valtti, ValttiJengi

Mitä tekee Microsoft-konsultti Valtilla; lue lisää blogista!

Pia Santanen
13.12.2021 | Pia Santanen

Valtti_Tarja ja Jani

Kohta on vierähtänyt vuosi siitä, kun Satu aloitti Microsoft-konsulttina täällä Valtilla. Yritykseen ja porukkaan Satu oli jo tutustunut toimiessaan asiakkaan puolella Valo-intranetin ja Valo-teamworkin käyttöönotoissa. Kun uudet haasteet tulivat ajankohtaisiksi, oli luontevaa siirtyä jo tutuksi tulleen yrityksen palkkalistoille ja jatkaa työskentelyä mielenkiintoisten ratkaisujen parissa; tällä kertaa toisella puolen pöytää.

Taustaltaan Satu on viestinnän ammattilainen, ydinosaamisena viestinnän työkalut ja digitaalinen viestintä. Hän ei koe olevansa erityisesti Microsoft-tuotteiden tekninen asiantuntija, vaan enemmänkin näkemystä löytyy pääkäyttäjän ja sisällöntuottajan rooleista sekä loppukäyttäjän tarpeista. Hän kokeekin, että konsulttina on erityisen tärkeää ymmärtää ratkaisujen tuoma hyöty ja kokea aitoa kiinnostusta siitä, miten työarkea saa helpotettua oikeiden tuotteiden avulla.

Mitä Microsoft-konsultin päivä pitää sisällään?

Satu LaurilaTyöpäiviään Satu (kuvassa) kuvailee monipuolisiksi ja ajoittain aika intensiivisiksi. Päivät täyttyvät asiakastapaamista sekä työpajojen ja koulutusten vetämisestä. Kommunikointi ja eri ihmisten kanssa sparraaminen ovat myös tärkeässä roolissa. Mukavasti väliin mahtuu myös päiviä, jolloin voi suunnitella, itseopiskella ja kehittää omaa osaamistaan. Vapaa-aikaa jää myös, ja tällöin liikunta, erityisesti luonnossa liikkuminen, on maaseudulta kotoisin olevalle Sadulle mieluisaa.

Kollegana Satu kuvailee olevansa rauhallinen ja analyyttinen sekä tiedonjanoinen ja utelias. Yleensä hän kerää mahdollisimman paljon tietoa käsiteltävästä aiheesta ja miettii sen jälkeen ratkaisuja, mielellään myös yhdessä tulevan kollegan kanssa. Satu näkee, että pestissä pärjää itseohjautuva ja ratkaisuhakuinen henkilö, jolla ovat hallussa viestinnälliset kommunikointitaidot. Erityisesti asiakkaan kuuntelun taidon Satu nostaa tärkeäksi. Tulevan kollegan ei tarvitse Sadun mielestä olla erityisen tekninen; ennemminkin on tärkeää ymmärtää teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja pystyä pohtimaan eri näkökulmista, miten sujuva työpäiväkokemus eri työyhteisöissä muodostuu ja miten työkalut tukevat sitä.

Valtilla Satu on nauttinut työnsä itsenäisyydestä ja vaihtelevuudesta. Hän kokee, että häneen luotetaan ja häntä kannustetaan. Lisäksi tehtävässä pääsee tutustumaan monenlaisiin yrityksiin ja asiakkaisiin sekä oppimaan uutta erilaisista toimialoista ja toimintatavoista. Tiimissä ja Valtilla on kovia osaajia ja ammattilaisia, joiden kanssa on ilo työskennellä. Tulevaisuudessa Satu toivoo, että Valtilla olisi vielä enemmän moniammatillista tiimityötä. Tämä onkin fokusalueena Valtin kasvettua yritysostojen myötä; on tärkeää edistää eri liiketoimintojen integraatiota ja yhtenäistä yrityskulttuuria entisestään.

Muutama sana lisää Valtista 

Valtilla panostetaan ja kannustetaan aidosti osaamisen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Työkulttuuri on eteenpäin menevä, rento ja avoin; tekemisen meininkiä piisaa. Työntekijöiden hyvinvoinnista halutaan pitää huolta, ja etätyömahdollisuudet sekä joustava työaika helpottavat arjen sujumista. Lisäksi meillä on todella passelit työsuhde-edut, kuten täydet lomat heti työsuhteen alusta alkaen, lounas- ja virike-etu, erittäin laaja työterveyshuolto, sairaan lapsen hoitoetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja hammashoitoetu.


Katso avoimet työpaikat

Hakeminenhan on superhelppoa; muutama napakka kysymys ja se on siinä. Tervetuloa porukkaan! 😊

Rekryterkuin,
Pia

Pia Santanen
Kirjoittaja Pia Santanen