Tietoturva, Konesali- ja infrapalvelut, IT-ulkoistus

Rutiineista kohti liiketoiminnan lisäarvoa: konesaliulkoistuksella IT:lle lisää virtaa

Mika Salimäki
27.01.2017 | Mika Salimäki

_MG_5596_1.jpg

Olette varmaan miettineet yrityksenne liiketoiminnan ydintä. Sitä, jolla tuotatte asiakkaillenne lisäarvoa korkeimmillaan. Tekemistä, jolla maksetaan palkat ja kasvatetaan yrityksenne arvoa. Toisin sanoen: asioita, joihin teidän tulisi keskittyä mahdollisimman paljon.

Kuuluvatko tähän ytimeen konesalitoiminnot?

Jos vastaus on kielteinen, todennäköisesti joku muu hoitaa jo konesalitoimintojanne, jotta te voitte keskittyä omaan ydintekemiseenne.

Jos vastaus on ”miksi ulkoistaa ja maksaa muille, kun itsekin osaamme”, kannattaa aloittaa mietintä vastaamalla itselleen rehellisesti näihin kysymyksiin.

Syövätkö laitehankinnat ja ylläpitokustannukset ison osan investointibudjetistanne?

Makaako yhtiönne käyttöomaisuudessa laitteistoa, mitä siellä ei tarvitsisi olla? Ulkoistamalla saatte siirrettyä kiinteät kustannukset muuttuviin kustannuksiin. Samalla vapautuu investointibudjettia ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Sitovatko ylläpito- ja valvontarutiinit resurssejanne?

Oletteko sitoneet arvokkaita resurssejanne päivittäisten ylläpitorutiinien hoitamiseen, samalla varautuen häiriötilanteisiin mahdollisilla päivystyksillä ja varamiesjärjestelyillä? Parhaiden tekijöiden houkuttelu omille palkkalistoille ei ole helppoa, sillä osaajista on kova pula. Siksi ulkoistuskumppanilta löytyy todennäköisemmin ammattitaitoisia asiantuntijoita järjestelmänne ylläpitoon kuin omilta palkkalistoiltanne. Kumppanilla on myös valmiit ja toimivat prosessit päivystyksiin ja häiriötilanteiden hoitoon.

Ja toisaalta: pystyttekö houkuttelemaan ja pitämään oman ydinliiketoimintanne kannalta parhaita IT-osaajia, jos suuri osa päivittäisestä työstä on heidän näkökulmastaan tylsää rutiinia?

Onko tietoturvanne ajan tasalla – tänään, huomenna, ensi vuonna?

Tietoturvariskit kasvavat ja siihen liittyvä lainsäädäntö elää. Muutos on jatkuvaa. Pystyttekö seuraamaan tietoturvauhkia niiden vaatimalla intensiteetillä ja suunnittelemaan niihin varautumista? Osaavalla kumppanilla on vakiintuneet ja usein myös seftifioinneilla todennetut käytännöt tietoturvan varmistamiseen. Itsenäisesti konesalitoimintojaan hoitavan voi olla vaikea ylläpitää ja hallita sertifioituja toimintamalleja riittävällä tasolla.

Pysyvätkö ratkaisunne lain vaatimissa puitteissa myös mahdollisten lakimuutosten jälkeen? Hyvä esimerkki on EU:n tuleva, vuonna 2018 lainvoimaiseksi astuva tietosuoja-asetus. Mitä se todella tarkoittaa suomalaisille yrityksille? Mihin kaikkeen pitää varautua? Milloin täytyy ryhtyä toimeen?

Konesalipalveluihin erikoistunut kumppani seuraa aktiivisesti alan ja siihen liittyvän lainsäädännön kehitystä, jolloin heillä on valmius tuoda ymmärrys ja toimintasuositukset ajoissa asiakkaidensa tietoon.

Mitä konesaliulkoistus voi mahdollistaa IT:lle?

Aikaisemmassa työpaikassani siirryttiin itse ylläpidetyistä konesaliratkaisuista ulkoistettuun konesalipalveluun. Se mahdollisti meille kokonaan uudenlaisen liiketoiminnan. Ympäristön ylläpitämisestä ja muista päivittäisistä rutiineista vapautuneet henkilöresurssit pystyttiin siirtämään suoraan asiakastyöhön ja tuomaan näin lisäarvoa uusiin projekteihin, joita ei välttämättä olisi edes saatu ilman tätä tuoreeltaan tarjolla ollutta osaamista.

Ei siis kannata ajatella, että mistä päästä leikataan tai vähennetään ulkoistuksen seurauksena. Sen sijaan kannattaa pohtia asiaa näin: mitä konesalirutiineista luopuminen voisi meille mahdollistaa?

Läheskään aina konesaliulkoistus ei siis tarkoita henkilöstöstä luopumista. Päinvastoin – se voi tarkoittaa oman liiketoiminnan kasvua ja sitä, että IT-osaajat pääsevät tekemään yrityksen ydinliiketoiminnan kannalta aikaisempaa merkittävämpää sekä motivoivampaa työtä.

Jos konesaliulkoistus on ajankohtainen, suosittelen ehdottomasti tutustumaan muistilistaamme. Se auttaa sinua välttämään pahimmat ulkoistamisen ja kumppanivalinnan pannukakut  sekä kääntämään välttämättömän pahan todelliseksi kilpailukykynne ajuriksi:

Lataa muistilista: Näin vältät konesalipalveluiden ostamisen karikot

 

Mika Salimäki
Kirjoittaja Mika Salimäki