Konesali- ja infrapalvelut, Korkea käytettävyys

10 merkkiä siitä, ettei nyky-ympäristönne tue korkeaa käytettävyyttä

Eero Peltola
22.12.2016 | Eero Peltola

korkea-käytettävyys.jpeg

Korkealla käytettävyydellä tarkoitetaan perinteisesti sitä, että sovellus tai palvelin on käytettävissä, vaikka yksittäinen komponentti hajoaisi.

Kollegani Janne Niskanen kirjoitti blogiimme hiukan syvällisemmän analyysin siitä, mitä korkea käytettävyys on, miksi sitä tarvitaan ja mitä se vaatii järjestelmiltä, laitteistolta, prosesseilta ja ihmisiltä.

Kuinka korkeaa käytettävyyttä yrityksenne sitten tarvitsee?

Tarve on tapauskohtainen. Yrityksille, joiden koko liiketoiminta tukeutuu pilveen ja siellä toimiviin palveluihin, se on äärimmäisen kriittinen tekijä menestyksen ja jopa yrityksen koko olemassaolon kannalta.

Oli bisneksenne mitä tahansa, moderni liiketoiminta nojaa vahvasti aina toiminnassa oleviin it-järjestelmiin. Jo lyhytkin katkos kriittisissä järjestelmissä hankaloittaa työntekijöiden arkea, sekoittaa tilaus-toimitusketjuja tai voi johtaa esim. sopimuksen menetykseen potentiaalisen asiakkaan kanssa.

Miten oman ympäristön valmiutta voi arvioida?

Haasteen ratkaiseminen vaatii yrityksen IT-ostajalta suurta tietotaitoa sekä tietotekniikan että oman yrityksen liiketoiminnan ymmärtämisessä. Yleensä se vaatii myös kumppanin, joka avoimesti ja rehellisesti haastaa asiakkaan näkemyksiä sekä omia nykyisiä toimintamallejaan.

Millaisten kysymysten kautta omaa valmiuttaan pohtiva IT-päättäjä voi tulkita oman nyky-ympäristönsä valmiutta (tai sen puutetta)?

Tässä muutama kysymys, joista pohdinnat kannattaa aloittaa.

  1. Valittaako asiakaskunta tai henkilöstö hitaasti toimivista palveluista? Kantautuuko korviinne valitusta tahmeasti toimivista digitaalisista palveluista, jotka haittaavat asiakaskokemusta ja työntekijöidenne arkea?

  2. Onko palveluidenne toimivuuden valvonta riittävää? Miten palveluiden toimivuutta valvotaan? Onko valvonta yhden tai kahden ihmisen varassa? Entä jos vikatilanne sattuu yöllä, viikonloppuna tai loma-aikaan?

  3. Onko kriisitilanteita ennakoitu ja niihin valmistauduttu riittävästi? Onko kriisitilanteiden varalle laadittu selkeä suunnitelma palautumisesta? Onko prosessi selkeä, tuntevatko kaikki roolinsa?

  4. Onko konesalipalveluita koskeva sopimuksenne selkeä ja joustava? Tunnetko varmasti sopimuksenne ehdot? Onko sopimus epämääräinen ja joustamaton? Joustaako sopimus hinnoittelun karkaamatta pilviin, jos tarvitsette hetkellisesti lisäkapasiteettia? Kykeneekö palveluntarjoajanne sitä edes nopeasti järjestämään?

  5. Onko konesaliratkaisunne kahdennettu kriittisten palveluiden ja datan osalta? Oletteko määritelleet, mikä teidän tapauksessanne on kriittistä? Miten se on turvattu? Onko se kahdennettu, ja jos on, onko palveluntarjoajasi avoimesti kertonut ja näyttänyt, miten kahdennukset on tehty?

  6. Onko myös kriittiset järjestelmäkomponentit kahdennettu? Sisältääkö ympäristönne kriittisiä vikaantumispisteitä, joissa yksittäisen komponentin rikkoontuminen lamauttaa koko järjestelmän ja siellä olevan datan?

  7. Onko kahdennusta testattu ikinä? Jos kaikki toimiikin teoriassa, entä käytännössä? Onko kahdennusta ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisua testattu turvallisissa laboratorio-olosuhteissa?

  8. Valvooko palveluntoimittajasi SLA-aikoja per palvelu? Ovatko sopimuksessanne määritetyt palveluiden saatavuuden SLA-tasot tarkassa seurannassa? Onko seuranta luotettavaa?

  9. Oletko koskaan saanut SLA-raporttia palveluntoimittajaltasi? Raportoiko konesalipalveluiden tarjoajasi säännöllisesti faktoja palveluiden saavutettavuudesta ja muista olennaisista käytettävyyteen liittyvistä arvoista? Saatko halutessasi myös perusteluita tai analyysia lukujen takaa?

  10. Onko yrityksellesi tärkeä sovellus ollut saavuttamattomissa esim. päivityksen aikana? Onko ympäristöön tehtävät pakolliset päivitykset suunniteltu ja aikataulutettu huolellisesti siten, että ne aiheuttavat yrityksellesi mahdollisimman vähän haittaa? Onko päivitys joskus venynyt suunnittelemattoman pitkäksi tai muuten haitannut arkeanne?


Aika laittaa konesalipalvelut uusiksi? Ulkoistajan muistilistamme auttaa hankinnassa ja kumppanin valinnassa:

Lataa muistilista: Näin vältät konesalipalveluiden ostamisen karikot

 

Eero Peltola
Kirjoittaja Eero Peltola