Konesali- ja infrapalvelut, DRaaS

Itse vai palveluna – kannattaako oma konesaliratkaisu kustannusmielessä?

Valtti
12.12.2017 | Valtti

oma-konesaliratkaisu.jpg

Tänä päivänä lähes kaikki yritykset ovat riippuvaisia tietojärjestelmistään ja niiden toimivuudesta. Miksi järjen logiikka siitä huolimatta pettää, kun yritys tekee valintoja näiden järjestelmien selkärangasta, eli konesaliratkaisuistaan?

Moni varsinkin pienempi yritys miettii, onko rahallisesti järkevämpää ostaa pilvikapasiteetti palveluna vai rakentaa itse omaan konesaliin vastaava palvelu. Kysymällä se selviää, järkeilevät, ja pian onkin tarjouspyyntö toimitettu alan palveluntarjoajille.

Tarjoukset nähtyään yritys ryhtyy vertaamaan kustannuksia tarjotun palvelun laajuuteen ja siihen, paljonko kokonaisuudelle tulisi hintaa itse tekemällä.

Ulkoistamisen hintalappu voi pintapuolisesti tarkasteltuna paperilla näyttää kovalta. Jos yritys ei näe palvelun ulkoistamisen lisäkustannusten tuovan rahalle vastinetta, ratkaisu on usein oman pilvipalvelun rakentaminen omaan konesaliin tai varastotilaan.

Pelkkien itse tekemisen ja ulkoistamisen suorien kustannusten vertaaminen on kuitenkin harhaanjohtava laskutoimitus. Todellisten kokonaiskustannusten tarkka laskeminen itse tekemisen osalta on haastavaa. Matkalle mahtuu taatusti yllätyksiä, jotka kasvattavat alkuperäistä laskua.

Ja jotta yritys pystyy vastaamaan omalla pilvipalvelulla liiketoiminnan vaatimuksiin samalla tasolla kuin osaavan kumppanin avustuksella, täytyy ottaa huomioon mm. seuraavia asioita:

  • IT-asiantuntijoiden määrä ja monipuolisuus. Oman pilviympäristön kehittämiseen tarvitaan kokonainen tiimi asiantuntijoita: arkkitehti, storage-, virtualisointi-, palvelin-, verkko- ja tietoturva-asiantuntijat sekä tiimin vetäjä ja ylläpitohenkilöt.
  • Henkilöstön koulutuskustannukset. Jotta osaaminen pysyy ajan tasalla, koulutuksiin täytyy investoida jatkuvalla syklillä.
  • Vikatilanteet konesalissa. Miten laajan katkoksen vikatilanne, kuten tulipalo tai vesivahinko, aiheuttaa liiketoiminnalle? Paljonko rahaa palaa?
  • Konesalitilojen ja teknologian ylläpitäminen. Laitteiston ja ohjelmistojen hankintakustannukset, ylläpitokustannukset sekä mahdolliset rakennuskustannukset useamman konesalin osalta.
  • Kansainvälinen laajeneminen. Pian yritys saattaa tarvita konesalin esimerkiksi muualle Eurooppaan tai Etelä-Amerikkaan. Tarvitaan myös lisää osaamista ja henkilöstöä. IT-kustannukset kasvavat rajusti.
  • Kyberrikollisuus ja siltä suojautuminen. Kuinka paljon maksaa, jos esimerkiksi asiakastiedot varastetaan?

 

Investoitko rautaan vai kasvuun?

Osaava kumppani kykenee tarjoamaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan skaalautuvan pilvikapasiteetin ja erinomaisen palvelun kiinteällä kuukausihinnalla käytön mukaan laskutettuna.

Silloin puhutaan pitkälti operatiivisista kustannuksista (OPEX) pidempiaikaisten investointien (CAPEX) sijaan. Palveluna hankkivan ei tarvitse sijoittaa suuria summia aloitus- ja hankintakustannuksiin, vaan palvelusta maksetaan puhtaasti käytön mukaisesti kuukausittain. Isojen aloituskustannusten sijaan pääoma voidaan käyttää liiketoiminnan kasvun tukemiseen.

Lisäksi syntyvät kustannukset voidaan kohdistaa liiketoimintaan, jolloin IT:n kustannuspaikka ei olekaan enää se yrityksen musta-aukko, johon uppoaa mielettömästi rahaa. Sen sijaan se on muuttunut liiketoiminnan edistäjäksi ja mahdollistajaksi.

Mitä jos kaikki menee pieleen?

Kun tietojärjestelmä on alhaalla, sen vaikutukset kertautuvat läpi yrityksen ja sen tilaus-toimitusketjun. Raha ei liiku, ei sisään eikä ulos. Rekat seisovat pihassa. Työntekijäsi istuvat kahvihuoneessa peukaloitaan pyöritellen. Ostamassa olleet asiakkaasi kääntyvät kannoillaan, niin kivijalassa kuin verkossa.

Riski ei ole missään nimessä vain teoreettinen. Eräällä yrityksellä oli oma konesali lähes viikon alhaalla vesivahingon takia. Toisella taas tulipalon takia.

Jos jo alkuvaiheen suunnittelussa ei ole tehty kunnollista DRaaS-suunnitelmaa, palvelimien siirtäminen hätätyönä toiseen konesaliin ei yleensä suju nopeasti tai mutkitta.

Tämän takia on erityisen tärkeää panostaa jo alkuvaiheen suunnittelussa hyvään DRaaS-suunnitelmaan liiketoimintakriittisten palveluiden osalta ja miettiä mahdollisia worst case -tilanteita ja niiltä suojautumista. Kun tämä on kunnossa, voidaan aina turvata liiketoiminnan jatkuvuus mahdollisissa häiriötilanteissa.

Arvioi muistilistamme avulla, kumpi sopii paremmin sinun tarpeeseesi  – ulkoistettu vai oma!

Lataa Korkean käytettävyyden konesalipalvelut - ulkoistajan muistilista

Valtti
Kirjoittaja Valtti