Konesali- ja infrapalvelut, Korkea käytettävyys

Edessä konesalipalvelun hankinta? Kysy kumppaniehdokkailtasi nämä 12 kiperää kysymystä

Niko Mourujärvi
19.10.2017 | Niko Mourujärvi

korkea-käytettävyys-kysymykset-kumppaneille.jpeg

Konesalipalvelun hankinta on vaikeaa – erityisesti, jos puhutaan hyvin liiketoimintakriittisistä ratkaisuista, jotka vaativat korkeaa käytettävyyttä sekä huippuluokan suorituskykyä ja tietoturvaa. Markkinointipuheisiin luottamisen sijaan kumppaniehdokkaat kannattaakin laittaa lujille.

Listasimme joukon kysymyksiä, joihin tuskin löydät vastausta palveluntarjoajan tuote-esitteistä. Nämä kysymykset auttavat sinua ymmärtämään, minkä tason ammattilaisten kanssa olet tekemisissä.

Yhteyshenkilö ja tämän asiantuntemus ovat merkittävässä roolissa, kun puhutaan konesalipalveluista.

 • Kuka on yhteyshenkilöni ja mitä hän osaa? Miksi juuri hän?
 • Millainen henkilöstön vaihtuvuus teillä on? Kauanko voin odottaa yhteyshenkilöni pysyvän samana?

Erityisen tärkeää on kysyä entä-jos-ja-kun-ja-mitä-sitten-tyyppisiä kysymyksiä. Niihin annetut vastaukset kertovat suoraan kumppanin luotettavuudesta: kuinka hyvin mahdollisiin poikkeustilanteisiin on varauduttu?

 • Milloin teillä oli viimeksi tietoliikennekatkos? Millaisia vaikutuksia sillä oli asiakkaidenne palveluihin? Kuinka hoiditte tilanteen?
 • Mitä opitte tai mitä muutitte katkoksen seurauksena?

Mikään ei ole ikuista, ja sinä haluat tietenkin turvata selustasi. Miten kumppani hoitaa mahdollisen yhteistyön irtisanomistilanteen?

 • Entä jos haluan lopettaa yhteistyömme – miten toimitte datamme ja palveluidenmme siirron suhteen?
 • Saisinko kolmen sopimuksenne irtisanoneen asiakkaan yhteystiedot, kiitos.

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Onko kumppani kykenevä varmistamaan tulevaisuutenne esim. muuttuvan lainsäädännön näkökulmasta? Löytyykö heiltä näkemystä tulevaisuudesta?

 • Mikä on seuraava lainsäädännöllinen muutos, joka vaikuttaa konesalipalveluhin? Miten se vaikuttaa meihin ja velvoitteisiimme?
 • Kuinka varmistatte tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttymisen palvelutuotantannossanne? Miten varmistatte vaatimusten täyttyvän myös alihankkijoillanne?

Sopimustekstin on tarkoitus olla yksiselitteistä, mutta sanamuodot jättävät usein tilaa jopa radikaalisti erilaisille tulkinnoille. Varmista, että molemmat ovat ymmärtäneet nämä mahdolliset tulkinnanvaraiset fraasit samalla tavalla.

 • Kohdistuvatko sopimussanktiot yksittäisen palvelun vai koko palvelukokonaisuuden kuukausimaksuun?
 • Mitataanko sanktioiden euromääräinen suuruus alhaallaoloajan mukaisesti vai kiinteänä korvausprosenttina? Eli jos palveluni on kuukauden aikana alhaalla 2 minuuttia yli sovitun rajan ja sanktioksi on sovittu 10 %, korvaatteko kymmenyksen koko kuukauden hinnasta vai kymmenyksen alhaallaoloajan laskennallisesta hinnasta?

Sertifikaatit saavat toimittajan kuulostamaan luotettavalta, mutta sisältyykö asiaan pikkupränttiä, joka olisi syytä lukea huolella? Ja entä jos haluat ulkopuolisen näkemyksen?

 • Kattaako mainitsemanne laatusertifikaatti koko organisaationne ja kaikki asiakasympäristönne, vai onko vain yksittäinen toiminnallisuus tai ympäristö sertifioitu?
 • Voinko auditoiduttaa konesalinne tai palvelutuotantoprosessinne kolmannella osapuolella? Onko teitä jo auditoitu ja voitteko jakaa tuloksia kanssani?

Lisää kättä pidempää korkean käytettävyyden konesalipalveluiden hankintaan löydät muistilistaltamme – lataa se veloituksetta:

Lataa Korkean käytettävyyden konesalipalvelut - ulkoistajan muistilista

Niko Mourujärvi
Kirjoittaja Niko Mourujärvi