Konesali- ja infrapalvelut

Konesalin siirtoprojekti – mitä pitää huomioida?

Janne Niskanen
12.06.2017 | Janne Niskanen

konesalin-siirto.jpeg

Konesaliratkaisua ei vaihdeta huvin vuoksi. Taustalla on yleensä joko nykyisen ratkaisun elinkaaren päättyminen, liiketoiminnallinen tai lainsäädännöllinen muutos, tyytymättömyys nykyiseen kumppaniin tai hintatasoon tai halu hankkia kilpailuetua.

Kun konesalinne vaihtuu oman yrityksen takahuoneesta ulkoistuskumppanille, tai yhden kumppanin konesalista toiselle, edessä on aina siirtoprojekti. Se saattaa aiheuttaa epävarmuuden tuntua: entä jos jokin meneekin pieleen?

Mitä kaikkea konesalin siirrossa uudelle kumppanille täytyy huomioida?

Useimmiten kaikki menee siirtoprojektin osalta hyvin. Meille siirtoprojektit ovat tietenkin tuttuja lukuisten asiakkaidemme ympäristöistä, mutta myös omasta liiketoiminnastamme. Huhtikuussa 2016 DataCenter Finland* osti Ixonosin Cloud ja Hosting -liiketoiminnan, elokuussa 2016 Louhi Networks Oy:n konesaliliiketoiminnan ja helmikuussa 2017 System Partners Oy:n konesaliliiketoiminnan. Näiden kauppojen myötä olemme päässeet toteuttamaan keskivertoa laajempia ja monimutkaisempia konesalin siirtoprojekteja – ja hyvällä menestyksellä.

Siirron tavoitteena on saada nykyinen palveluympäristö siirrettyä ja haltuunotettua mahdollisimman tehokkaasti siten, että käyttöönotosta on mahdollisimman vähän haittaa sekä itsellenne että asiakkaillenne. Liiketoiminnan tulee jatkua, mieluiten mahdollisimman pienillä katkoilla!

Käyttöönottoprojekti jakautuu tavallisesti kahteen osaan:

  1. Käynnistysprojekti. Käynnistysprojekti sisältää käyttöönoton kannalta tärkeiden tietojen keräämisen, kuten lähde- ja tavoiteympäristöjen tunnistamisen, siirtoprojektiryhmän muodostamisen sekä tarkennetun siirtoprojektin suunnitelman ja -aikataulutuksen. Käynnistysprojekti suoritetaan työpajamuotoisesti.
  2. Siirtoprojekti. Siirtoprojektin tarkoituksena on suorittaa palvelin- ja palvelusiirrot hallitusti ja suunnitellusti. Siirtoprojektissa noudatetaan siirtosuunnitelmaa, joka kuvaa tarkat toimenpiteet ja vastuut palvelimien ja palveluiden siirtämiseksi.

Onnistuneen projektin ensimmäinen edellytys on tietenkin huolellinen suunnittelu: tavoitteet, vaatimusmäärittely, projektin eteneminen, aikataulut, vastuut, tarvittavat resurssit sekä päätöksenteon prosessit.

Konesalin siirtoprojekti ei hyvästä suunnitelmasta huolimatta koskaan ole läpihuutojuttu, mutta huolellisella valmistautumisella siihen liittyviä riskejä voi minimoida. Seuraavassa viisi siirtoprojektin keskeisintä riskiä sekä neuvot niiden ehkäisemiseen.

1. Henkilöriski

Yksi keskeisimmistä riskeistä liittyy mukana oleviin henkilöihin. Ovatko siirtoprojektiin osallistuvat henkilöt sitoutuneita ja saatavilla; kalenteriaikaa varattu? Ovatko varahenkilöt ajantasalla ja saatavilla, mikäli varsinaisille tekijöille tulee odottamattomia esteitä?

Henkilöriskiä voidaan kaventaa esimerkiksi selkeillä varahenkilöjärjestelyillä sekä projektin huolellisella dokumentoinnilla.

2. Nykyisen ympäristön heikko dokumentointi

Haasteita saattaa ilmetä, jos nykyinen konesaliympäristö ja sen toiminnallisuus ja käytännöt eivät ole kunnolla dokumentoitu tai ajan tasalla, tai yleensä tiedossa. Viime hetken yllätykset, kuten puuttuvat käyttöoikeudet tai tuntemattomat liitännäiset, saattavat monimutkaistaa siirtoprojektin toteuttamista, venyttää aikataulua ja kasvattaa kustannuksia. Hankalimpia ovat ympäristöt, joihin on ostettu palvelua sieltä, alustaa tuolta, koodinpätkää jostain, keikkatyötä ulkomailta, oma osaaja poistunut talosta ja handover ja dokumentointi jäänyt kesken..

Riskiä voidaan ehkäistä siten, että siirtoprojektin toteutus-, testaus- ja hyväksyntäkriteerit perustetaan yhdessä tehtyyn ja hyväksyttyyn vaatimusmäärittelyn sekä sen pohjalta laadittuun suunnitelmaan. Täytyy tietää mitä ollaan tekemässä, ennen kuin hihat kääritään ja ruvetaan tekemään.

3. Tietoliikenneyhteyden viivästyminen

Jos vanhoja palvelimia ei siirretä fyysisesti uuden kumppaninin konesaliin siirtoa varten, täytyy siirtoa varten varmistaa riittävä siirtokapasiteetti operaattorilta. Isompien ympäristöjen tapauksissa tämä saattaa tarkoittaa dedikoidun L2-tason tietoliikenneyhteyden muodostamista konesalien välille – välillä myös ihan konkreettisesti kaapelin kaivamista maahan. Tämä edellyttää lupia ja byrokratiaa. Myös vuodenajat on otettava huomioon, koska esim. routa-aika tekee hommasta huomattavasti kalliimpaa ja hitaampaa kun maata pitää lämmittää ja sulatella ennen kuin päästään kaivamaan. Jos yhteys ei ole valmis kun sitä tarvitaan, siirtoprojekti ymmärrettävästi venyy.

Riskiä voi ehkäistä määrittelemällä aikataulun realistisesti ja varaamalla tai tilaamalla tarvittavat tietoliikenneyhteydet hyvissä ajoin.

Joskus deadlinen määrittelee jokin hyvin konkreettinen asia, esim. rakennuksen vuokrasopimuksen loppuminen, tai jopa entisen konesalin ajaminen matalaksi puskutraktorilla. Silloin takaraja on selvä, ja on kaivettava kuvetta jotta myös operaattorit liikahtavat tarvittavalla ripeydellä ja priorisoivat yhteyksien muodostamista.

4. Tekninen ongelma laitteistossa tai ohjelmistoissa

Tekniset ongelmat siirtoprojektissa saattavat aiheuttaa siirron viivästymistä. Jos esimerkiksi sunnuntain hiljaisille tunneille ajoitettu siirtoprojekti venyy tekniikan takia maanantaille, pidentyneen katkoksen vaikutukset liiketoimintaan voivat olla merkittäviä.

Riski minimoidaan testaamalla laitteiston ja ohjelmistojen toimivuus etukäteen, varmistamalla laite- ja ohjelmistotoimittajien tukipalveluiden tavoitettavuus siirtohetkellä sekä huolehtimalla varalaitteiden saatavuudesta. Rollback-plan on oltava olemassa.

5. Toteutettu ympäristö ei vastaa toiveita tai tarpeita

Entä jos lopputulos ei miellytä? Tilasitte mielestänne jotain ihan muuta kuin kumppani on toimittanut?

Avoin viestintä ja huolellinen suunnittelu toimivat ennaltaehkäisevänä metodina tämänkin riskin osalta. Kun toteutus-, testaus- ja hyväksyntäkriteerit perustetaan yhdessä kumppanin kanssa tehtyyn ja hyväksyttyyn vaatimusmäärittelyn, tämän tiedon pohjalta laadittua ja suunnitelmaa noudattamalla päästään haluttuun lopputulokseen.

Oikea kumppani auttaa onnistumaan

Osaavan kumppanin kanssa siirtoprojektin riskit saadaan minimoitua. Kokenut kumppani toteuttaa vastaavia siirtoja jatkuvasti, ja kokemusta löytyy niin onnistumisista kuin riskien realisoitumisesta. 

Lisää hyödyllistä tietoa konesalipalveluiden ostamiseen ja kumppanin valintaan löydät laatimastamme muistilistasta. Se auttaa sinua huomioimaan olennaisen, kun valitset kumppania, jolta vaadit piirun verran enemmän. Lataa muistilista:

Lataa Korkean käytettävyyden konesalipalvelut - ulkoistajan muistilista

 

*Pssst! DataCenteristä tuli Valtti syyskuussa 2019!

Janne Niskanen
Kirjoittaja Janne Niskanen