AWS, Julkinen pilvipalvelu, Google Cloud

Mitkä työtaakat mihinkin julkipilveen? – Vertailussa GCP, Azure ja AWS

Valtti
16.11.2018 | Valtti

julkipilvet vertailussa

Useamman eri pilvipalveluntarjoajan alustoista koostuva multicloud-ympäristö houkuttaa nyt yrityksiä. Kysymys monen huulilla on: mitkä työtaakat kannattaa sijoittaa mihinkin pilveen? Entä miten eri palveluntarjoajien kyvykkyydet eroavat toisistaan?

Käsittelen tässä tekstissä lyhyesti tärkeimpiä eroja ja yhteneväisyyksiä 3 alan suurimman ja tunnetuimman julkipilvitoimijan välillä, jotka ovat:

Pilvipalveluiden erot ja yhtäläisyydet

Kolmesta suuresta julkipilvipalveluntarjoajasta Amazon Web Services on monelle yritykselle kaikkein tutuin, koska se on toiminut jo vuodesta 2002 asti. Microsoft ja Google puolestaan toivat tarjontansa pilvimarkkinalle mukaan vasta useita vuosia myöhemmin.

Nykyään globaalien pilvipalveluiden markkina on siis aivan toisen näköinen kuin 15 vuotta sitten eikä kaikkea mahdollista kannata enää tuupata AWS:ään sen enempiä miettimättä.

AWS, Azure ja GCP tarjoavat kaikki perusinfrastruktuuria (Infrastructure as a Service - IaaS), kuten virtuaalipalvelimia, kuormantasaajia ja privaattiverkkoja lähes verrattavissa olevin hinnoin. Parhaiten eri julkisten pilvien erot tulevatkin esille pilvinatiiveissa toteutuksissa.

Amazon Web Services – laajin palveluvalikoima

AWS soveltuu etenkin suurille yrityksille, jotka tarvitsevat monipuolisia pilvipalveluita, joita muut palveluntarjoajat eivät pysty toimittamaan.

AWS:llä on tällä hetkellä tarjota kolmesta vaihtoehdosta eniten, jopa yli 100 erilaista palvelua pilveen liittyen. Palvelujen suuri määrä johtuu lähinnä siitä, että AWS on ollut kaikista kolmesta pisimpään markkinalla.

AWS:ssä hybridipilviratkaisuiden puute on ollut merkittävä miinus verrattuna Azureen ja GCP:iin, mutta tilanne näyttäisi olevan pikkuhiljaa paranemassa.

Moni yritys kuitenkin haluaa tai joutuu pitämään kaikista tärkeimmät tietonsa omassa hallussaan, eikä julkisessa pilvessä. Esimerkiksi henkilötietojen säilytykseen liittyvä lainsäädäntö saattaa asettaa tarkat rajat sille, mihin tiedot saa tallentaa.

Microsoft Azure – helppoa sovelluskehitystä

Jos yrityksesi liiketoimintaympäristö on sidoksissa Microsoftin Active Directoryyn tai Office-työkaluihin, julkipilvistä Azure on todennäköisesti kaikkein järkevin vaihtoehto.

Azuren etu on helppous käyttää olemassa olevaa Active Directory-järjestelmää tai muita Microsoftin enterprise-tuotteita saumattomasti. Azure onkin etenkin Microsoft-kehittäjien suosiossa.

Lisäksi Azure tarjoaa erinomaisia Platform as a Service (PaaS) middleware-toteutuksia kuten Azure App Services ja Azure Functions. Nämä mahdollistavat entistä ketterämmän kehityksen sekä vähentävät ylläpidon tarvetta.

Muihin alustoihin verrattuna Azuren pisteitä laskevat AWS:ää ja GCP:ää suurempi "vendor lock-in"-riski ja suljetummat toteutukset. Esimerkiksi mikropalveluilla pyörivä Netflix toimii AWS:n päällä, mutta sen disaster recovery -mahdollisuus on toteutettu GCP:iin. Azuressa vastaava ei olisi mahdollista, vaan Netflix olisi tiukasti sidottu Microsoftin palikoihin eikä mahdollinen pikainen vaihto toiseen pilvipalveluun olisi välttämättä kovinkaan helppoa.

Google Cloud Platform – tekoälyn ja koneoppimisen edelläkävijä

Googlen moderneista ratkaisuista ovat ottaneet kaiken hyödyn irti etenkin uudet ohjelmistostartupit, joilla ei ole menneisyyden taakkaa kannettavanaan. Näistä yksi kuuluisimmista on Snapchat, jonka skaalautuvuuden App Engine on mahdollistanut.

Googlen pilvipalvelu on keskittynyt vahvasti tekoälyyn ja koneoppimiseen. Enää ei siis tarvita tohtorin papereita tekoälystä, vaan kuka tahansa ohjelmoija pystyy käyttämään helppoja API-kutsuja esimerkiksi kuvien lajitteluun tai puheentunnistukseen.

Googlen Avoin TensorFlow on esillä lähes joka välissä ja sen uniikkina ominaisuutena virtuaalipalvelimiin saa liitettyä Tensor Processing Unit -apupiirejä vauhdittamaan koneoppimisen prosessointia, mikä tarkoittaa lyhyesti sitä, että lopputuloksena yritys saa enemmän suorituskykyä alhaisemmalla hinnalla.

GCP:ssä, kuten AWS:ssäkin, monien palveluiden taustalla ovat avoimet ja lähes standardeiksi muodostuneet ratkaisut, joista yhtenä esimerkkinä voi mainita Hadoopin big datan käsittelyyn ja Kubernetesin konttiteknologiana. Niiden suurin hyöty asiakkaalle piilee siinä, että jos olemassa olevia prosesseja joudutaan muokkaamaan mahdollisimman vähän, siirrot julkisten pilvien tai omassa hallinnassa olevien palveluiden välillä on tuskattomampaa.

Kaikista kolmesta suuresta pilvipalvelusta GCP on ainoa, jonka konesali on fyysisesti Suomessa. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä etenkin olemassa olevien sovellusten siirrossa julkiseen pilveen. Joidenkin sovellusten kanssa latenssit kertaantuvat ja läheisestä konesalista hyvin toiminut softa voikin olla lähes käyttökelvoton Keski-Euroopasta ajettuna.

Edellä mainittujen lisäksi GCP:iin on kehitetty myös paljon uusia teknologioita, joilla se pyrkii erottumaan muista pilvipalveluista. Niistä muutamia mainitakseni:

  • BigQuery on pilvinatiivi palvelu, joka soveltuu jopa petatavujen suuruisten tietomäärien nopeaan analysointiin ja säilytykseen (ns. data warehouse). Se on iso juttu yrityksille, jotka ovat tekemisissä IoT:n kanssa, sillä siinä on todellinen riski, että yritysten keräämän datan määrä saattaa räjähtää käsiin. BigQuery pyrkii asemoitumaan tässä datankäsittelyputkessa yhdeksi potentiaaliseksi loppusijoituspaikaksi ja analysointityökaluksi.

  • Googlen sisäisestä palvelusta julkiseksi nostettu Cloud Spanner puolestaan tarjoaa hallitun, transaktionaalisen ja yhtäpitävän tietokannan globaalilla skaalalla. Cloud Spanner ei ole täysin "drop-in replacement" perinteisille tietokannoille, mutta sen lähes loputon horisontaalinen skaalautuvuus on herkkua, jos tietokannan koko alkaa paisua teratavuihin.

  • Mielenkiintoisena uutuutena Google Kubernetes Enginen ominaisuuksiin on tulossa lähiaikoina mahdollisuus hallinnoida myös privaattipilvessä olevia klustereita. Tämä vähentää merkittävästi ylläpidon tarvetta, kun eri työkalujen kanssa ei tarvitse kikkailla.

Haluatko kirittää liiketoimintaasi pilviratkaisujen avulla?

Käytännössä eroja on vaikka kuinka paljon, joten keskityn tässä pintaraapaisussa vain muutamiin merkittävimpiin eroihin. Detaljeihin voisi sukeltaa vaikka kuinka syvälle, mutta tässä pieni ensivilkaisu AWS:n, Azuren ja GCP:in ominaisuuksiin. Ehkä jo tunnistitkin yrityksesi liiketoiminnalle merkittäviä eroja eri pilvialustoissa ja niiden kyvykkyyksissä?

Jos haluat kuulla lisää erilaisista mahdollisuuksista, ota yhteyttä, niin autamme kirittämään liiketoimintasi vauhtiin pilvipalvelujen tehokkaan hyödyntämisen avulla!

Kiinnostavatko eri julkipilviympäristöjen liiketoimintahyödyt? Aloita niihin tutustuminen vaikkapa lukemalla multicloudista täältä!

mikä on multicloud

Valtti
Kirjoittaja Valtti