PaaS, Korkea käytettävyys

Hajauttamalla korkeaa käytettävyyttä finanssialalle – haastattelussa FA Solutionsin Esko Kantola

Aino von Bonin
02.03.2017 | Aino von Bonin

jelastic-fa-solutions.jpeg

Tämä haastattelu on julkaistu alun perin Jelasticin blogissa. Löydät englanninkielisen tekstin täältä.

Finanssialalla ymmärretään hyvin tietoturvan merkitys ja ajan arvo nykyisessä, nopeasti kehittyvässä maailmassamme. Siksi niihin liittyvistä suureista on tullut mittareita, joiden perusteella valitaan oikeita sovelluksia ja pilvipalveluntarjoajia.

FA-Solutions-Esko-Kantola.jpgHaastattelimme Esko Kantolaa, joka toimii Senior Technical Consultantina FA Solutionsilla. Yritys tuottaa finanssialan toimijoille alan erikoissovelluksia palveluna. Esko kertoi, millaisia haasteita he kohtasivat asiakasympäristöjensä pystyttämisessä, ja millaisen kokonaisuuden avulla he onnistuivat näitä haasteitaan ratkaisemaan.

 

Esko, kerro lyhyesti yrityksestänne ja projektistanne.

FA Solutions on varainhallinnan ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut finanssiteknologiatalo. Yritys perustettiin vuonna 1999 ja on nykyisin markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa, jonka lisäksi asiakkaita löytyy myös Etelä-Euroopasta, Lähi-Idästä sekä Aasiasta. Asiakkainamme on jo yli 50 finanssialan organisaatiota.

Tavoitteemme on kasvaa ja laajentua vielä enemmän globaalisti. Siksi hyödynnämme Jelasticia useilla markkina-alueilla.

Mitä pilviratkaisua käytitte aiemmin?

Käytössämme oli Amazon AWS.

Mikä oli haastavinta projektinne käynnistämisessä? Mitä ongelmia halusitte ratkaista?

Halusimme saada asiakasympäristöjen pystyttämisen entistä nopeammaksi ja helpommaksi. Lisäksi – tietosuojasyistä johtuen – meille on erittäin tärkeää kyetä tuottamaan palveluitamme siinä maassa, jossa niitä käytetään.

Mitkä syyt olivat avainasemassa Jelasticin valinnassa? Mitkä ominaisuudet olivat teille erityisen kiinnostavia?

Maantieteellinen sijainti oli meille tärkeä. Lisäksi Jelasticin teki houkuttelevaksi hallintapaneelin helppokäyttöisyys. Asiakasympäristöjen hallinta on helppoa, mutta kuitenkin riittävän monipuolista ja kehittynyttä.

Tämän lisäksi voimme suorittaa monipuolisempaa hallintaa SSH-yhteyden kautta. Kilpailijat tarjosivat vertailussamme joko graafisen käyttöliittymän tai SSH-yhteyden, eivät Jelasticin tapaan molempia.

Jelastic ei myöskään aseta mitään erityisvaatimuksia siinä ajettaville ohjelmistoille, toisin kuin monet kilpailevat ratkaisut.

Mitä Jelastic-palveluntarjoajia käytätte ja miksi valitsitte heidät?

Aloimme käyttää Jelasticia jo neljä vuotta sitten toisen palveluntarjoajan kautta. Verkkosovelluksemme ovat melko I/O-intensiivisiä ja laskentatehoa vaativia, varsinkin asiakkailla, joilla on paljon dataa kirjoitettavana tai luettavana, ja tämä edellyttää palvelinalustalta tiettyjä vaatimuksia suorituskykyyn liittyen.

DataCenter Finland* aloitti Jelastic-palveluntarjoajanamme viime syksynä. Saimme vakuuttavia tuloksia heidän ympäristössään ajamistamme kuormitustesteistä. Siirtymän myötä olemmekin olleet erittäin tyytyväisiä heidän SaaS-palveluillemme tuottamaan suorituskykyyn.

Datan maantieteellisen sijainnin vuoksi aloitimme DataCenter Finlandin* Suomen palvelun lisäksi vuonna 2016 yhteistyön ruotsalaisen palveluntarjoajan kanssa.

Miten olette rakentaneet ympäristönne?

Meillä on yksi itsenäinen Jelastic-ympäristö per asiakas. Näin jokaisen asiakkaamme tuotantoympäristö on erillään muista. Lisäksi joillain asiakkailla on testiympäristöjä. Tyypillisesti testiympäristö on luotu kloonaamalla tuotantoympäristö.

Jokaiseen asiakasympäristöön sisältyy Tomcat-verkkosovelluspalvelin sekä MariaDB-tietokantapalvelin. Meillä on myös etukäteen määritelty Jelastic-ympäristö (ks. alla oleva kuvakaappaus topologia-asetuksista), johon olemme määritelleet oleellisimmat asetukset sekä ohjelmistomme perusasennuksen valmiiksi. Käytämme tätä ympäristöä pohjana uusien asiakkaiden käyttöönotoille ja hyödynnämme Jelasticin export- ja import-toimintoja uusien ympäristöjen pystyttämisessä. Tämä suoraviivaistaa päivittäistä työtämme huomattavasti.

jelastic-fa-solutions-tomcat.jpg

Mitä tuloksia saitte vaihdettuanne Jelasticiin? Havaitsitteko suorituskyvyn paranemista?

Uusien asiakasympäristöjen pystyttäminen helpottui huomattavasti. Tämä on tehostanut toimintaamme erityisesti tilanteissa, joissa saamme lyhyessä ajassa paljon uusia asiakkaita.

Olemme myös huomanneet huomattavaa suorituskyvyn paranemista siirrettyämme palvelumme pyörimään DataCenterillä ja muilla pohjoismaisilla Jelastic-palveluntarjoajilla.

Mikä oli hintaero? Hyödyttekö automaattisesta vertikaalisesta skaalautumisesta?

Aiemmassa palvelussa meidän täytyi määritellä ympäristön koko tarkasti etukäteen, ja laskutus tapahtui tämän kiinteän koon mukaisesti. Nykyisin voimme vain määritellä ympäristölle raja-arvot, ja laskutus tapahtuu resurssien todellisen käytön mukaisesti.

Miksi päätitte hajauttaa ympäristönne useaan konesaliin?

Oleellisin syy usean konesalin ja palveluntarjoajan ratkaisulle on maantieteellinen saatavuus. SaaS-asiakkaamme toimivat finanssialalla, ja he arvostavat datansa ja ohjelmistojen sijoittamista samaan maahan heidän toimintojensa kanssa.

Tällä hetkellä hyödynnämme useita konesaleja myös tietomme varmistusten hajauttamiseen. Näin varmistamme, että tiedot ovat aina palautettavissa. Olemme myös opetelleet rakentamaan SaaS-ympäristömme eri konesaleihin hajautetuksi korkean käytettävyyden klusteriksi. Lähiaikoina siirrämme ensimmäisen asiakkaan tällaiseen korkean käytettävyyden ympäristöön.

Suunnitteletteko laajentavanne ympäristöjänne vielä muille Jelastic-palveluntarjoajille?

Mitä luultavimmin näin tullaan tekemään tulevaisuudessa. Asiakasmäärämme kasvavat globaalisti, ja tahdomme tarjota SaaS-palvelumme paikallisesti aina kun se on mahdollista. Esimerkiksi viime kesänä keskustelimme paikallisen palveluntarjoajan kanssa Jelastic-ympäristön pystyttämisestä Singaporeen. Ne keskustelut sujuivat hyvin, ja voimme nyt hyödyntää paikallista resurssia olemassa oleville ja tuleville singaporelaisille asiakkaillemme.

Mitä ominaisuuksia toivoisitte lisättävän Jelasticiin?

Haluaisimme itse kyetä päivittämään olemassa olevia ympäristöjämme. Tämä koskee erityisesti Tomcat- ja MariaDB-versioita. Jelastic-hallintapaneeliin toivoisimme myös joustavampaa käyttäjien hallintaa. Lisäksi tahtoisimme ympäristökohtaisen laskutushistorian raportoinnin laajentamista, esimerkiksi mahdollisuudella viedä ne Excel-tiedostoksi.

Mainitse vielä kolme mielestäsi vaikuttavinta Jelasticin erikoisuutta.

Käyttäjäystävällisyys, hyvä suorituskyky ja jatkuva kehitys.

Kiitos Esko ja FA Solutions luottamuksestanne Jelasticia kohtaan!

*Pssst! DataCenteristä tuli Valtti syyskuussa 2019!

Etsitkö turvallista, helppokäyttöistä ja paikallista pilvialustaa, joka tukee laajasti eri teknologioita? Katso webinaaritallenteemme - kerromme ja näytämme, mikä Jelastic-pilvipalvelinympäristö on, kenelle se sopii ja miten se toimii. Hyppää mukaan milloin vain:

Jelastic webinaarin tallenne

 

Aino von Bonin
Kirjoittaja Aino von Bonin