IT-ulkoistus, Pk-yritykset

IT-ympäristön kustannustehokas ylläpito ja kehittäminen muuttuvassa maailmassa

Mikael Wide
22.10.2020 | Mikael Wide

Mikael_Wide_ValttiFokus_blogi

Maailma ja tietotyön luonne ovat muuttuneet kuluneen vuoden aikana valtavasti ja näillä näkymin paluuta ’entiseen normaaliin’ ei tuskin tule tapahtumaan vielä lähikuukausinakaan. Jotkut yritykset ovat jo kertoneet jatkavansa etätöissä myös epidemia-ajan päätyttyä, joten poikkeusolojen myötä vaadittu muutos saattaa myös tuoda pysyviä muutoksia työn tekemiseen. Muuttunut maailma ei kuitenkaan haasta ainoastaan tietotyöläisten työarkea, vaan myös yritysten päivittäistä toimintaa. Monet toimialat ovat joutuneet miettimään uusia keinoja herättää kysyntää ja sopeuttamaan omaa tarjontaansa nykyiseen tilanteeseen. 

 IT-ympäristön ylläpito kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti on ensiarvoisen tärkeää. Tietoturvan merkitys korostuu, jotta myös etätöissä voidaan hoitaa päivittäisiä töitä ilman tietoturvauhkia. Kustannustehokkuuden merkitys puolestaan korostuu budjetoinnissa; IT-palveluiden tulee toimia hyvin, mutta suuret sijoitukset IT-sektorille ovat tuskin nyt pk-yritysten prioriteettilistan kärjessä.  
 
Tivi kirjoitti elokuun alussa koronakriisin kustannuksien kohdistuvan monessa yrityksessä IT-osastojen kontolle, joka tuo valtavia paineita it-johtajille ja heidän alaisilleen. Kustannusleikkausten odotetaan tuovan säästöjä, mutta samaan aikaan ei olla valmiita luopumaan toimivasta IT-ympäristöstä. 

 Toimivan IT:n ei tarvitse maksaa hunajaa 
 
Valtti Fokuksen palvelukokonaisuus mahdollistaa myös pk-yrityksille modernit, tietoturvalliset ja kustannustehokkaat it-ratkaisut. Me uskomme, että toimivan IT:n voi toteuttaa myös ilman suuria budjetointeja ja pitkällä tähtäimellä ulkoistetut it-palvelut tuovat säästöjä, kun yrityksen ei tarvitse säätää sisäisesti tietotekniikan kanssa. 

Ulkoistetun IT:n avulla myös pk-yritykset voivat keskittyä täysipainoisesti liiketoimintakriittisiin asioihin ilman pelkoa siitä, että IT sakkaisi tai jäisi kehityksestä jälkeen. Pienen sisäisen IT-tiimin voi olla vaikeaa pysyä ajan tasalla kaikista muutoksista; kuten pilvipalveluista, tietoturvapalveluista tai uusimmista IT-ratkaisuista. Lisäksi osaavista IT-alan ammattilaisista on ollut jo pitkään pulaa ja parhaimmat tekijät eivät ole halvimmasta päästä. Valtti Fokuksen osaavat asiantuntijat pitävät huolen siitä, että IT-ympäristö toimii ja on ajan tasalla. 

Älä jää yksin – käyttäjätuki tuo turvaa arkeen 

Miltä kuulostaisi, jos sinulla olisi keskitetty paikka, johon olla yhteydessä, kun kaipaat tukea IT-asioissa? Keskitetty käyttäjätuki säästää aikaa ja vaivaa IT-ympäristön ylläpidossa, jolloin työaikaa jää enemmän muihin asioihin. Käyttäjätuki takaa myös sen, että pk-yritysten IT-ympäristöjen toimivuus on taattu ja laadukasta IT-palvelua on saatavilla aina tarvittaessa. 

Muuttuva maailma luo paljon epävarmuuksia tulevasta, mutta se on varmaa, että toimiva, moderni ja tietoturvallinen IT-ympäristö luo kilpailuetua kaiken kokoisille yrityksille. Me Valtti Fokuksella panostamme siihen, että asiakkaidemme ei tarvitse murehtia IT-palveluiden ja -ratkaisuiden toimivuudesta tai kehittymisestä nyt eikä tulevaisuudessa. 

 

Onko IT-paletin hahmottaminen hankalaa?
Selvitä kyselymme avulla IT-hallintasi nykytila.

SIIRRY KYSELYYN TÄSTÄ

Mikael Wide
Kirjoittaja Mikael Wide