Pilvipalvelut, DevOps

Näin nostat IT:n arvostusta nykyaikaisten menetelmien ja työkalujen avulla

Valtti
30.03.2017 | Valtti

Team of technicians talking and looking at server in large data center.jpeg

IT:n rooli on murroksessa. Liiketoiminnan ja asiakkaiden vaatimukset kasvavat. Samalla IT-osastoa ajetaan tiukemmalle kustannusten kanssa. Mitä tehdä?

Perinteinen jako, jossa 80 % resursseista on suunnattu liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiselle ja 20 % uuden kehittämiseen, on tullut tiensä päähän useilla toimialoilla. IT:n hallinnolliseksi rajoittunut rooli on pudottanut CIO:t pois johtoryhmistä, ja CDO:t tekevät tuloaan kiiltävämmällä kilvellään.

Uusilla toimintamalleilla ja sopivilla työkaluilla IT:n kehityskelkan suunta on kuitenkin mahdollista kääntää.

Millaisilla työkaluilla IT:n arvostus saadaan nousu-uralle?

Näillä kolmella argumentilla IT pääsee nopeasti takaisin mukaan johtoryhmäkeskusteluihin:

  • Palveluiden nopeampi arvontuotto
  • Parempi asiakaskokemus
  • Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen.

Kun takaat työkaluvalinnoilla tiimillesi DevOps-valmiudet, mahdollisuudet konttiteknologian hyödyntämiseen sekä resurssien hallittavuuden, olet jo pitkällä.

DevOps mahdollistaa koko organisaation innovointipotentiaalin hyödyntämisen tuhlaamatta keneltäkään ylimääräistä aikaa. DevOpsissa yhdistyvät palvelukehitys (Dev) ja palvelinylläpito (Ops), jotka perinteisesti ovat toimineet toisistaan riippumattomina siiloina, erilaisilla tehokkuusvaateilla ja -mittareilla.

Konttiteknologia mahdollistaa sovellusten ja alustojen yhteen niputtamisen. Tämä takaa standardisoidun tuotantomallin ja sovellusten nopeamman julkaisun sekä siirrettävyyden konttialustalta toiselle. Docker-teknologia on yksi tämän hetken nopeiten kasvavista teknologian osa-alueista. Container-teknologia mahdollistaa sovellusten pakkaamisen tiiviimmin – voit ajaa samoilla fyysisillä resursseilla enemmän sovelluksia.

Hallittavuutta käsittelin jo edellisessä blogissani. Sen merkitys ei tule jatkossakaan pienentymään. Aika-, osaamis- ja rahallisten resurssien entistä tehokkaampi hyödyntäminen on varmasti merkityksellistä kaiken liiketoiminnan kannalta. Rightscalen tutkimuksen mukaan organisaatioiden pilvi-investoinneista valuu 30-45 % hukkaan. Suurimpana selittävänä tekijänä on kustannusten vaikea hallittavuus.

Lisää vauhtia palvelukehitykseen, parempia asiakaskokemuksia

Kaikkein tärkeimpänä IT:n arvostuksen nostajana pidän kuitenkin palvelukehityssyklin kiihdyttämistä ja asiakaskokemuksen paranemista. Näillä kahdella argumentilla on helpohkoa perustella uusia teknologioita ja menetelmiä sekä ylimpään johtoon että työtään arvostavalle sovelluskehitystiimille.

Nykyisin osaavat sovelluskehittäjät ovat niukka resurssi, ja parhaiden tekijöiden houkuttelulla ja sitouttamisella on yhä suurempi rooli yhtiön menestyksen kannalta.

 

 Lataa IT:n terveystarkastus -opas tästä

Valtti
Kirjoittaja Valtti