DevOps

Mitkä ovat digitaalisen palvelukehityksen pahimmat pullonkaulat?

Aino von Bonin
31.08.2016 | Aino von Bonin

digitaalinen_palvelukehitys.jpg
Mikä ovat digitaalisen palvelukehityksen pahimmat pullonkaulat – eli mitkä asiat hidastavat uusien palveluiden ja innovaatioiden luomista, pilotointia ja jalkautusta kaikkein eniten?

Toteutimme MRK Funnelin kanssa kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli  tunnistaa suomalaisyritysten kehitystä hidastavat tekijät sekä saada lisätietoa innovaatioiden synnystä ja kehityksestä arvoa tuottavaksi palveluksi.  Tutkimusta varten haastateltiin 60 liiketoiminta- ja IT-johtoa edustavaa päättäjää. 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että digitaalisen palvelukehityksen tiellä seisovat useimmiten riittämättömät resurssit, vanhentunut tai muuten epäsopiva teknologia, puutteellinen osaaminen sekä tietoturvakysymykset. Katso tarkemmin tästä infograafimuotoisesta yhteenvedosta, millaisia haasteita suomalaisyrityksen useimmin kohtaavat!

Kuunteleeko insinöörikansa vihdoin asiakasta?

Suomalaisia moititaan välillä siitä, että asiakaskokemus jää palvelukehityksen jalkoihin: insinöörit rakentavat ensin teknisesti toimivan ratkaisun, jonka käytettävyyteen tai edes tarpeellisuuteen ei ole muistettu kiinnittää riittävää huomiota, ja asiakas otetaan huomioon vasta sen jälkeen – jos otetaan.

Haastatelluista päättäjistä suurin osa mainitsi kuitenkin asiakkaan tarpeen olevan uuden palvelun ensimmäisenä impulssina, mikä osittain rikkoo myyttiä. Kehityshankkeiden lähde oli useimmiten  (37 %) juuri asiakkaan tarve. Se, missä määrin asiakas saa osallistua palvelun varsinaiseen kehitykseen, jäi vielä seuraavan tutkimuksen kysymyslistalle.

Entäpä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö?

Liiketoiminta istuu aina kuskin paikalla, kun uusia innovaatioita lähdetään kehittämää. Liiketoiminnan edustajista yli puolet oli kuitenkin sitä mieltä, että uusien palvelujen pilotointi on haastavaa. Ketteryydelle olisi siis kysyntää innovointisyklin kiihdyttämiseksi.

Vatsaajien mukaan IT ei ole vielä täysin saavuttanut rooliaan liiketoiminnan ja kasvun kiihdyttäjänä, vaikka vastaajat kokevatkin digitalisaation lähentäneen IT:tä ja liiketoimintaa.

Hyvä uutinen on , että mikään tutkimuksessa mainituista hidasteista ei ole ylitsepääsemätön.  Sopivilla kumppani- ja teknologiavalinnoilla voidaan ratkaista leijonanosa haasteista.  Hyvä uutinen on myös se, että investointihalukkuutta digitaalisen palvelukehityksen työkaluihin löytyy: lähes puolet vastaajista kertoi investoivansa niihin nyt tai tulevaisuudessa.

Katso alta tutkimuksen keskeisimmät tulokset infografiikkamuodossa. Koko tutkimusraportin voit ladata itsellesi ilmaiseksi täältä!

Datacenter-infografiikka-palvelukehityksen-pullonkaulat.png

Lataa koko tutkimusraportti täältä ja tutustu myös uuteen IT:n terveystarkastus -e-kirjaan, jonka avulla paikannat oman yrityksesi digitaalisen palvelukehityksen pahimmat pullonkaulat!

 

Lataa IT:n terveystarkastus -opas tästä

 

 

 

Aino von Bonin
Kirjoittaja Aino von Bonin