Valtti, ValttiJengi

Blogissa Key Account Managerimme Jukka kertoilee lisää työstään työskentelystä Valtilla

Pia Santanen
09.03.2022 | Pia Santanen

Valtti_jengi

Valtilla KAM toimii oppaana asiakkaiden liiketoiminnan edustajien ja Valtin rautaisten teknisten osaajien välissä yhteisen suunnan löytämiseksi. Tässä blogissa lisää Jukan mietteitä rooliin ja Valtilla työskentelyyn liittyen.

Image from iOS (1)Uransa IT-alalla Jukka (kuvassa) aloitteli jo 90-luvun lopulla toimitusketjun- ja logistiikan ja kaupan järjestelmien kehittämisen ja myynnin parissa, eli osaaminen kattoi ”kaikkea mitä Valtti ei tee”. Jukka halusikin laajentaa omaa osaamisportfoliotaan ja huomasi Valtin – tuolloisen Datacenterin – hakevan myyjää konesali- ja pilvipuolen asiakkuuksiin. Jukka oli seurannut yritystä jo jonkin aikaa, ja oli laittanut merkille positiivisen yrityskuvan. Ensimmäisellä kerralla haku ei tärpännyt; tuolloin vielä hakusessa oli ennemmin tekninen myyjä. Mutta jonkin ajan kuluttua lisää porukkaa tarvittiin, ja Jukka oli jäänyt positiivisesti mieleen viestintätaitojensa perusteella ja tie Valtilla avautui 2018.

Valtilla Jukan aika kuluu pitkälti omien asiakkaiden kehitysasioiden edistäjänä ja uusien ratkaisuvaihtoehtojen kartoittamisessa. Tärkeintä on nykyisten merkittävien asiakkaiden tyytyväisyyden varmistaminen. Nykypäivänä IT kuuluu kaikille, mutta painotukset ovat erilaiset siksi on erityisen tärkeää, että kokonaiskuva hahmottuu siten, että ratkaisuiden liiketoimintatavoitteet ja vaatimukset täyttyvät unohtamatta kuitenkaan käytettävyyttä ja teknologisia yksityiskohtia. Kaikki perustuu lopulta aina yhteiseen tavoitteeseen ja sen oikeaan viestimiseen kaikkien sidosryhmien välillä. Jukka käyttääkin paljon aikaansa asiakkaitaan kontaktoiden niin puhelimitse kuin henkilökohtaisissa tapaamisissakin tilanteen niin salliessa.

Roolista ja tiimistä

Valtilla KAM-roolissa hoidetaan yleensä tunnistettuja merkittäviä asiakkuuksia ja uusmyynti hoidetaan toisaalla. Jukka pohtiikin, että erityisesti roolissa pärjää henkilö, jolle asiakkaan asiat ovat aidosti tärkeitä ja joka haluaa rakentaa pitkäaikaista kumppanuutta asiakkaan kanssa. On tärkeää ymmärtää ja yksinkertaistaa asioita erityisesti päättäjien kanssa keskustellessa; yritykset haluavat löytää kumppanin, johon voi luottaa. Rehellisyys kommunikoinnissa ja taito osata myös haastaa asiakasta tarpeen tullen ovat olennaisia. Jukka toteaakin, että ”IT on luottamusbisnestä ja luottamus rakennetaan sillä, että tuotetaan asiakkaalle arvoa muutenkin kuin aina raha edellä”. KAM:n roolissa hyvät verkostot ja henkilön hyvä maine edesauttavat asiakassuhteiden rakentamista.

Tiimistä Jukka kertoo, että tukea saa muilta ja tiimityöskentely on tärkeässä roolissa. Tärkeimpiä sisäisiä sidosryhmiä tiimiläisten lisäksi ovat palvelupäälliköt, arkkitehdit ja tuotantotiimit. Kaikille valttilaisille yhteinen tavoite on asiakkaan tyytyväisyys. Kollegana Jukka pyrkii auttamaan missä voi, ja hän kertoo tekevänsä asioita ”isolla tunteella”. Jukka on kokenut, että olemalla oma itsensä ja persoonansa toiminta on avointa ja rehellistä niin asiakkaiden kuin sisäisten sidosryhmien kanssa. Töissä pitää olla myös hauskaa ja se saa kuulua ja näkyä.

Muutama sana Valtista

Valtilla Jukka on viihtynyt, sillä täällä on hänen mielestään hyvä yrityskulttuuri ja hyvät arvot. Erityisesti hän on kokenut, että ihmiset haluavat auttaa toisiaan ja halutaan, että kaikki onnistuvat tehtävässään. Valtilla on matala hierarkia, apua saa aina ja kaikilta tasoilta. Vapaa-ajallaan Jukka harrastaa perhokalastusta ja nauttii luonnossa liikkumisesta; hän nostikin vielä esille Valtin uudet henkilöstökerhot mukavana yhteisenä tekemisenä. Jukka itse osallistuu outdoor-kerhon yhteisiin patikointeihin aina mahdollisuuksien mukaan.

Aina yrityksistä löytyy toki kehitettävääkin ja Jukka pohtii, että Valtti on kasvanut nopeasti lyhyessä ajassa, joten varmasti vielä tiimien välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista voisi kehittää. Erityisesti kun kasvua tapahtuu yritysostojen kautta, vie oman aikansa tutustua kaikkiin sidosryhmiin ja uusiin kollegoihin. Kovasti Valtilla tätä kehitetäänkin mm. syksyllä alkaneen kulttuuriprojektin tiimoilta.

Valtista vielä muutama sana; täällä panostetaan ja kannustetaan aidosti osaamisen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Työkulttuuri on eteenpäin menevä, rento ja avoin; tekemisen meininkiä piisaa. Työntekijöiden hyvinvoinnista halutaan pitää huolta, ja etätyömahdollisuudet sekä joustava työaika helpottavat arjen sujumista. Lisäksi meillä on todella passelit työsuhde-edut, kuten täydet lomat heti työsuhteen alusta alkaen, lounas- ja virike-etu, erittäin laaja työterveyshuolto, sairaan lapsen hoitoetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, hammashoitoetu ja etätyöpisteen tuunausavustus.


Katso avoimet työpaikat

Hakeminenhan on superhelppoa; muutama napakka kysymys ja se on siinä. Tervetuloa porukkaan! 😊

Rekryterkuin,
Pia

Pia Santanen
Kirjoittaja Pia Santanen