Etätyö, Digitaalinen työympäristö

Mikä ihmeen digitaalinen työpäiväkokemus?

Onnistunut digitaalinen työpäiväkokemus auttaa jaksamaan tietotyössä kopio

Toimiva ja sujuva tietotyö vaatii tuekseen helppokäyttöiset ja ymmärrettävät ohjelmistot sekä nykyaikaiset laitteet. Ohjelmistot ja laitteet eivät kuitenkaan yksinään riitä muodostamaan onnistunutta digitaalista työpäiväkokemusta, vaan aihetta tulee tarkastella laajemmin. Konsulttimme Jari Kopakkala oli mukana Visman Bisnespöytä -podcastissa kertomassa onnistuneen työpäiväkokemuksen merkitystä työssä jaksamisessa, jakson voi kuunnella täällä.

Onnistunut digitaalinen työpäiväkokemus toteutuu yrityksessä, kun jokaisella yrityksen työntekijällä on mahdollisuus sekä taidot hyödyntää yrityksellä käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedon, ohjelmistojen ja dokumenttien määrä kasvaa vääjäämättä jatkuvasti, joka asettaa uusia edellytyksiä työssä jaksamiselle. Monesti työntekijän vastuulle jää etsiä ja jäsennellä omaa työtä koskettava olennainen tieto sekä dokumentit yrityksen tietotulvasta.

Vastuu onnistuneesta työpäiväkokemuksesta on niin työnantajalla kuin jokaisella työntekijällä itsellään. Työnantajan tehtävä on mahdollistaa sellaiset ratkaisut sekä laitteet, jotka palvelevat työntekijän roolikohtaisia tarpeita. Työntekijän omalla vastuulla on puolestaan pitää huoli omasta osaamisesta ja osallistua aktiivisesti työnantajan tarjoamiin koulutuksiin sekä perehdytyksiin, mikäli sellaisia on tarjolla. Työnantajan ja työntekijöiden tulisi myös yhdessä määritellä yrityksen yhteiset digityötavat, joilla varmistetaan yhdenmukaiset ja jokaiselle selkeät toimintatavat esimerkiksi viestintään, dokumentti- ja projektinhallintaan.

Onnistunut käyttöönotto ja viestintä ovat avaimia menestykseen

Kaikki lähtee aina käyntiin onnistuneesta käyttöönotosta – vaikka uskon, että myös epäonnistuneen käyttöönoton jälkeen tilanne on korjattavissa, kunhan siihen uskalletaan puuttua. Monesti uusien ohjelmistojen käyttöönotossa mennään vikaan, kun ohjelmistoja otetaan käyttöön ilman, että ensin kuunnellaan loppukäyttäjiä. Ohjelmistojen loppukäyttäjät ovat avainasemassa, kun mietitään millaiseen tarpeeseen ollaan hankkimassa uutta ohjelmistoa.

Yrityksen sisäisellä viestinnällä on myös avainrooli onnistuneessa digitaalisessa työpäiväkokemuksessa. Viestinnässä on tärkeää ottaa huomioon, että viestitään selkeästi miksi uusi ohjelmisto otetaan käyttöön, sekä miten se rinnastuu muihin jo käytössä oleviin työkaluihin.

Opetussuunnitelmat osaksi liiketoiminnan strategiaa

Opetussuunnitelmat eivät suinkaan kuulu ainoastaan koulujen ja oppilaitosten toimintaan, vaan niitä voidaan hyödyntää myös yrityksissä. Jari mainitsee podcast-jaksossa, että opetussuunnitelmien olisi hyvä olla osa liiketoiminnan strategiaa, sillä niiden avulla voidaan huolehtia työntekijöiden osaamisesta nyt ja tulevaisuudessa.

Opetussuunnitelmia laatiessa kannattaa huomioida myös roolikohtaiset edellytykset ja miettiä suunnitelmat siten, että ne palvelevat eri yksiköissä ja rooleissa työskentelevien henkilöiden tarpeita. Riittävä osaaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen varmistavat, että yrityksellä käytössä olevista ohjelmistoista saadaan täysi hyöty irti ja työntekijät jaksavat paremmin, kun energiaa ei kulu tietotulvan tai sekavien ohjelmistojen kanssa setvimiseen.


Yhdistimme voimamme Sininen Meteoriitti konsultointiliiketoiminnan kanssa syyskuussa 2020. Yhdistymisen myötä pystymme tarjoamaan entistä kokonaisvaltaisempia palveluita sisältäen työympäristöjen ja työtapojen kehittämisen palvelut sekä verkko- ja asiointipalveluiden konsultoinnin. 

Tarvitsetteko konsultointia yrityksenne työympäristön tai työtapojen kehittämiseen? Ole meihin yhteydessä alla olevan linkin kautta ja katsotaan miten voimme olla avuksi!

Tavoitat meidät tästä