DevOps

Kaada muurit – DevOps tekee perinteisestä IT-organisaatiosta kasvun ajurin

Heikki Lavanko
07.09.2017 | Heikki Lavanko

devops-it-organisaatio.jpeg

IT-organisaatioiden palveluiden tuottamisessa on usein haasteita, joiden pöydälle nostaminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.

“Tämä pitäisi tehdä toisin.”

“Miksei tätä tehdä näin?”

Nämä ajatukset fiksummasta toimintamallista kilpistyvät usein joko siihen, että päätösvaiheessa pelätään liikaa epäonnistumista, tai siihen, että nykyisen toimintatavan haasteita ei osata tuoda riittävän selkeästi esille.

Mikäli kehitysideoille ei ole vastaanottajaa tai sovittua käytäntöä, motivaatio tuottaa uusia ideoita tai kehitysehdotuksia surkastuu.

IT – kustannuspaikka vai kultakaivos?

IT-organisaatioista on jo pitkään puhuttu, että niitä pitäisi katsoa enemmän mahdollistajana kuin kuluna.

Kuinka mahdollistajan pitäisi toimia edesauttaakseen liiketoiminnan kehitystä ja kasvua? Tulipalojen sammuttelu ei ole mahdollistamista, vaan virheiden korjaamista. Jokainen epäonnistuu joskus, ja niin sen kuuluukin olla. Epäonnistuminen kuuluu tähän päivään ja sitä ei pitäisi pelätä. Epäonnistuminen on tietenkin osattava tehdä oikeassa vaiheessa.

DevOps käsitetään usein sovelluskehittäjien työskentelymenetelmäksi, mutta jo DevOps-termi sisältää muutakin. DevOps sopii hyvin myös perinteisten IT-palveluiden tuottamiseen, jossa jokaisella on omat roolinsa.

IT-organisaatio nousee DevOpsin myötä entistä tärkeämpään mahdollistajan asemaan. Kehittäminen, tuottaminen, testaaminen ja julkaisu vaativat IT-organisaatiota toimimaan uusien menetelmien mukaisesti ja tuottamaan myös uusia teknologioita, jotta DevOps onnistuu. Ja kaikella tekemisellä on oltava tavoite, jonka strategia määrittää.

Muurien kaataminen on myös kommunikaation parantamista. Tehokkaiden tiimien jäsenet ovat yksilöitä, jotka täydentävät kokonaisuutta ja tuovat omat erikoisosaamisensa avoimesti peliin. Kaikki yhdessä tavoittelevat samaa määränpäätä.

Alla olevassa kuvassa on yksi näkemykseni tyypillisistä muureista, jotka olisi hyvä tunnistaa välittämättä osallistujien asemista organisaatioissa tai palveluiden tilasta toimitusketjussa.

kaada-muurit.png

IT oman työnsä ja tulostensa herrana

Omiin lopputuloksiin uskominen ja niiden arvostaminen parantavat laatua. Aivan kuten Amazonin VP & CTO Werner Vogels on sanonut hieman toiselta suunnalta ajateltuna “you build it, you run it”. Miksei ”it” olisi tuossa ”IT”? Kuka haluaisi itselleen mitään huonoa ylläpidettäväksi?

IT-palvelutuotannossa käytetään enimmäkseen valmissovelluksia, joten sovelluskehitykseen osallistuminen on lähes mahdotonta. DevOps-tyylisesti ylläpidon on varauduttava normaalien päivitystöiden ja asiakaspalautteen käsittelyn lisäksi myös nopeaan reagointiin mahdollisissa poikkeustilanteissa. Tällöin julkaisun- ja päivitystenhallinnan saumaton toiminta korostuu. Tai mitä jos korjaavia julkaisuja ei ole, ja niiden saaminen sovellustuottajalta on hidasta tai jopa mahdotonta – miten palautua järjestelmien aikaisempaan tilaan hallitusti, nopeasti ja menettämättä mitään tietoja? IT-organisaatioiden rooli moderneilla teknologioilla höystettynä tekee niistä mahdollistajan.

Mitä sinä voit omalta osaltasi tehdä edistääksesi parempaa IT-palvelutuotantoa?

Luota omaan ammattitaitoosi, työhösi ja sen tuloksiin. Ponnistele kohti yhteistä tavoitetta, ja anna täysi panoksesi onnistumisen eteen.  Viesti väsymättä. Uskalla epäonnistua. Opi virheistäsi, juhli onnistumistasi ja tee kovan työn tulokset näkyväksi myös muille.

Heikki Lavanko
Kirjoittaja Heikki Lavanko