Amazon Web Services, Pilvipalvelut, Azure, Google Cloud

Julkisten pilvipalveluiden hyödyt ja haasteet - Azure, AWS, GCP (osa 1)

Valtti
26.01.2021 | Valtti

Julkiset pilvipalvelut_Valtin blogi

Ei mikään ihan helppo tehtävä laittaa kolme julkisen pilven alustajärkälettä, Microsoft Azure, Amazon Web Service (AWS) ja Google Cloud Platform (GCP) rinnakkain ja lähteä vertailemaan niiden hyötyjä ja haasteita. AWS on oranssi, GCP enimmäkseen sininen, kuten myös Azure; paitsi juuri opin, että Azuressa voi ilman ylimääräisiä liitännäisiä valita itselleen ulkoasuteeman neljästä eri vaihtoehdosta, joista yksi on monien kännyköissäkin suosima tumma väritila (dark mode).

Mitä hyötyä julkipilvestä oikeasti on ja onko valittavalla alustalla eroa?

Hyötyjä on toki runsaasti. Mainittakoon esimerkiksi kustannussäästöt ja julkipilven helppous sekä nopeus. Julkipilvi on lisäksi luotettava ja valmiit sovellusratkaisut ovat käytettävissä matalallakin kynnyksellä. Avaan hyötyjä lisää alla.

Säästöt
Kustannussäästöt ovat mahdollisia, varsinkin jos ei hölmöile. Ehkä yleisin illuusio on, että pilvi on aina halvempaa kuin omaan konesaliin rakennettavat toteutukset. Aina on vahva sana ja mikäli sitä on pakko käyttää, niin virke kääntyy suuntaan “oikein käytettynä pilvi on aina edullisempaa kuin itserakennetut konesalit ja sinne pystytetyt palvelut”. Edullisuuden merkittävimpiä ajureita on varmasti skaalan tuoma volyymietu, joka varmasti antaa pilvitarjoajillekin mahdollisuuden seurata markkinaa ja hinnoitella palvelunsa sen mukaan. Todellisiin säästöihin voi päästä silloin, kun miettii tarkasti mitä ja minkälaisia työkuormia pilveen laittaa. Modernisointiin investoiminen voi maksaa itsensä nopeasti takaisin jatkuvien kustannusten säästöllä. Huomioitava on, että julkipilvet tarjoavat useita keskenään samanlaisia resursseja erityylisillä käytönmukaisilla hinnoitteluilla ja alennusmahdollisuuksilla. Käytönmukainen hinnoittelu mahdollistaa resurssien tarpeenmukaisen palvelukäytön, missä osa järjestelmistä voidaan sammuttaa vaikka yöksi tai muuten skaalata pienemmäksi niille ajankohdille jolloin käyttö on selvästi pienempää.

Teknologinen kehitys
Uusien kyvykkyyksien mahdollistaminen omaan liiketoimintaan, pilvet kehittyvät koko ajan ja uusia ominaisuuksia on entistä yksinkertaisempaan valjastaa oman liiketoiminnan tueksi. Näiden rakentaminen itse voi olla järjettömän kallista!

Rajattomat resurssit 
Kun suorituskyvyn tuomaa nopeutta tarvitaan, on pilvestä saatavilla resursseja aina tarpeen mukaan. Rajattomuus on ehkä liikaa sanottu, koska vastaan on tullut tilanteita, missä esim. pilvialustasta saatavat virtuaalipalvelimet ovat “loppuneet” kesken tai jopa kokonaisen saatavuusalueen valinta omien palvelimien kohteeksi on poistunut liiallisen täyttöasteen johdosta.

Helppous ja nopeus
Pilvipalveluiden käyttöönotto on helppoa. On kyse sitten käyttäjätilin luomisesta pilveen tai resurssien käyttöönotosta. Käyttäjätilin osalta tarvitsee tyypillisimmillään vain sähköpostiosoitteen ja luottokortin, joiden kanssa pääsee alkuun. Luottokorteista pääsee perinteiseen laskutusmalliin yleensä joko kuluttamalla tarpeeksi paljon tai sitten pilvikumppanin avustamana. Jokainen näistä pilvialustoista tarjoaa uusille käyttäjille tutustumista varten veloituksettomia kokeilujaksoja - Azure, AWS, GCP. Palveluiden käyttöönotto on nopeaa ja vertailun vuoksi alla on esitettynä näiden kolmen pilvitarjoajan alustoihin perustettavan nginx www -palvelimen luonti. Videot on synkronoitu keskenään palvelinten luontihetkeen, eli palvelinmääritykset ja luonnin kesto ovat pilvialustojen kesken verrattavissa. 

 

Luotettavuus
Pilvialustat on lähtökohtaisesti luotu vikasietoisiksi. Alustoissa kaikki on huolehdittu valmiiksi eikä esim. yksittäisten laitteistojen vikaantuminen pitäisi näkyä käyttäjille. On kuitenkin selvää, että vaikka pilvialustat ovat vikasietoisia, pitää omat pilveen laitettavat työkuormat tarvittaessa rakentaa myös vikasietoisiksi. Mikäli www-palvelimen luo yksittäisenä virtuaalipalvelimena ja siihen tulee vika, ei pilvialustan vikasietoinen toteutus paljoa auta. Tällekin www-palvelimelle voisi pilvestä löytyä parempia ratkaisuja käyttötapauksesta riippuen vaikka valmiista sovellusalustapalveluista, jotka on rakennettu ja hallittu pilvitoimittajien puolesta vikasietoisiksi tuottamaan resursseja juuri www-palvelimen kaltaisten työkuormien ajamiseen. Joka tapauksessa pilvitoimittajat ovat hyvin läpinäkyviä palvelulupauksistaan ja mikäli lupaukset ei täyty, niin hyvitykset ovat hyvinkin automaattisia eikä sanktioista pitäisi joutua erikseen neuvottelemaan.

Sijainti
Pilvipalveluita tuotetaan ympäri maailman sijaitsevista konesaleista. Konesalien kattava sijainti mahdollistaa mm. sovelluksien toimittamisen lähelle loppukäyttäjiä mihin tahansa maailmassa, turvalliset sisäverkkoyhteydet eri puolilla maapalloa sijaitseville toimipisteille tai vaikka omien palveluiden personoinnin käyttäjien sijainnin mukaan. Kannattaa huomioida, että kaikissa pilvisijainneissa ei välttämättä ole samoja palveluita saatavilla, hinnat voivat vaihdella sijaintien mukaan. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota mitä tietoja on tallentamassa mihinkin sijaintiin, sillä tietojen luonteella voi olla vaatimuksia sallituista tallennuspaikoista.

Itsepalveluportaali
Sanoisin, että pilvipalveluita on pakosti kyettävä hallitsemaan itsepalveluportaalilla. Asia ei kuitenkaan ole niin itsestään selvää, vaan esimerkiksi useat palveluntarjoajat tuottavat asiakkailleen palvelua ns. pilvipalvelulla, missä asiakkaat ei kuitenkaan saa itselleen hallinta- saatikka edes valvontanäkymää käyttöön. Azure, AWS ja GCP ovat kuitenkin luonnollisesti aitoja pilvipalveluita, joiden käyttö perustuu nimenomaan tuotteille olennaisiin hallintanäkymiin ja -liittymiin. Kaikki nämä kolme sisältävät niin web-pohjaiset- kuin myös komentorivi- ja API-hallintamahdollisuudet. Jokaisessa palvelussa on näkymät myös käytössä olevien resurssien valvontaan. Läpinäkyvyys käytetyistä resursseista on ensisijaisen tärkeää, jotta esim. kumppanin kanssa toimiessa voi varmistua siitä, miten ratkaisut on toteutettu ja mahdollisesti seurata kuinka paljon rahaa käyttää eri ominaisuuksiin.

Valmiit sovellusratkaisut
Julkipilvissä on saatavilla valmiita sovellusratkaisuja, joiden toteuttaminen itse voi olla hyvin vaikeaa tai kallista. Julkipilvitoimittajat seuraavat taukoamatta markkinaa ja pyrkivät tuomaan tunnistamiaan tarpeellisia sovellusratkaisuja jokaisen käytettäväksi mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Lisäksi julkipilvistä löytyy palveluita, joiden toteuttaminen yksin voi olla jopa mahdotonta. Esimerkiksi julkipilvien mahdollistamat koneoppimis- tai valmiit tekoälyalustat on superhaastavia itse lähteä rakentamaan pelkästään jo niiden erityisvaativien laskentajärjestelmien johdosta saati sitten riittävän osaamisen löytämisen takia.

Vertailun tiivistäminen yhteen blogiin on arvatenkin hankalaa ja siksi tämä juttu on jaettu kahteen erilliseen blogiin. Blogisarjan toisen osan löydät täältä.

Haluatko sukeltaa vieläkin syvemmälle pilvipalveluiden maailmaan? Lataa pilvipalveluiden ostajan opas!

 

Heikki Lavanko

Valtti
Kirjoittaja Valtti