AWS, PaaS, Azure

Vertailussa AWS, Azure ja Jelastic – miten onnistuu Wordpressin käyttöönotto?

Heikki Lavanko
11.11.2016 | Heikki Lavanko

Wordpress-marketplace-aws-azure-jelastic.jpg

Pilvialustat eivät ole pelkkiä alustoja. Niistä on viime vuosina tullut kokonaisia ekosysteemejä. Markkinapaikat ja niiden kautta asennettavissa olevat sovellukset helpottavat ja nopeuttavat kehittäjien työtä.

Mutta miten suosituimpien alustojen markkinapaikat eroavat toisistaan?

Lähdin kartoittamaan eri julkipilvialustojen mahdollistamia Marketplace-julkaisuja, koska olin todennut edustamamme Jelasticin Marketplace-ominaisuudet todella käyttökelpoisiksi.

Marketplace-tuotteet helpottavat esim. erilaisiin valmisohjelmiin tutustumista valmiiden asennuspakettien ja nopean käyttöönoton ansiosta. Viime aikoina olemme päässeet myös hyviin keskusteluihin asiakkaiden omien sovellusten julkaisemisesta Jelastic-alustallamme. Tämä voisi toimia hyvänä myyntikanavana monistettaville sovelluksille.

Miten Wordpress asentuu AWS:n, Azuren ja Jelasticin markkinapaikkojen kautta?

Otin tutkailuun Wordpressistä saatavilla olevat Marketplace-julkaisut. Wordpress on todella laajasti käytetty avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintaohjelmisto, joka löytyi kaikista tutkimistani pilvipalveluista. Tein Marketplace-vertailusta nauhoitteen:

 

 

Kokonaisuudessaan video kestää noin 10 minuuttia. Jos haluat, voit nopeuttaa sitä Youtuben asetuksista esim. 2X-nopeudelle, mikäli videolla suoritettavien asennusten yksityiskohdat eivät kiinnosta.

Videossa olevat ruudut ovat ajastettu siten, että Wordpress-sivuston varsinainen luonti alkaa kaikissa palveluissa samanaikaisesti. Asennusaikoja on havainnollistettu ao. kuvassa.

jelastic-aws-azure-wordpress-asennusajat.png

Seuraavassa kuvaan hieman fiiliksiäni Jelasticin, Azuren ja AWS:n Marketplaceista.

Jelastic Marketplace

Jelastic on nopea, helppo, kustannustehokas ja räätälöitävissä. Tämä koskee myös Marketplacen kautta luotuja sovelluksia.

Mikäli luot Wordpress-sivuston valmiista Marketplace-paketista, niin yksinkertaisen käyttöönoton jälkeen sovellus on täysin kustomoitavissa.

Marketplace-paketit on todella helppo määrittää; asennus vaatii vain muutaman painalluksen. Sivuston luomisen jälkeen järjestelmä antaa sovellus- ja tietokantapalvelimien tunnukset loogisesti näytölle.

Jelasticissa sovellus- ja tietokantapalvelimet asentuivat omina PaaS-instansseinaan. Tämä helpottaa merkittävästi räätälöintiä, jos vaikkapa halutaan myöhemmässä vaiheessa monistaa edustapalvelinta tai ottaa automaattista skaalausta käyttöön.

Jelasticin palvelinresurssit määräytyvät ennalta määritettyjen raja-arvojen mukaan. Rajat ovat myöhemmässä vaiheessa muunneltavissa. Kustannukset perustuvat käytettyihin resursseihin. Templaten perusasennus maksaa noin 20 €/kk. Jelasticissa et siis maksa palvelimen koosta, vaan todellisesta käytöstä.

Microsoft Azure App Services

Microsoft Azure on todella laajasti käytössä kotimaisissa yrityksissä. Microsoft on tehnyt hyvää työtä markkinoidessaan palveluaan Suomessa.

Azuresta löytyy myös Jelasticin tapaan oma Marketplacensa, App Services. En ollut aikaisemmin tutustunut Azuren valmissovelluksiin, joten hieman tyhjältä pöydältä lähdin liikkeelle.

Hallintaliittymä oli suhteellisen helposti lähestyttävä. Jonkun verran klikkailuja vaatii, että Wordpress saadaan käyttökuntoon. Aikaa veivät sovelluksen ja resurssien valmistelu, ja myös itse deployment kesti yllättävän pitkään. Myöskään asennuksen tilatieto ei tuntunut päivittyvän itsestään, vaan tapahtumasivulla piti itse painella päivitysnappia. Valmiin deploymentin jälkeen sivusto piti itse perustaa.

Azuressa perusinstanssina (Basic) luotu sivusto näytti kustannuksekseen noin 45 €/kk, mikä perustui luontivaiheessa valittavan palvelininstanssin kokoon.

Amazon Web Services Marketplace

Amazon Web Servicesin (AWS) vastaava Marketplace löytyy EC2-palvelun alta. AWS EC2:n Marketplace sisältää kolmansien osapuolien tuottamia julkaisuja, joista valitsin ensimmäisen peruspaketin, joka oli Bitnamin tuottama.

Wordpress-paketin asentaminen edellytti palvelininstanssin varaamista. Palvelininstanssin koko määrää kiinteän kustannuksen luotavalle sivustolle.

AWS:n hallintaliittymä on todella monipuolinen. Vaikka Wordpressiä oltiinkin luomassa valmiista paketista, niin jonkun verran oli insinöörimäisiä määrityksiä tehtävänä.

Asennusprosessi kesti Jelasticiin verrattuna noin kaksi kertaa pidempään. Valmiin Wordpress-sivuston salasana löytyi muutaman mutkan takaa asennuksen lokitiedoista.

Kolmannen osapuolen paketoiman tuotteen myötä Bitnamin logo oli asetettu myös valmiiseen sivustoon, joka näkyi bannerina sivun oikeassa alakulmassa. Bannerin disabloimiseen löytyi erilaisia ohjeita pikaisella googlettamisella.

Yhteenveto

Julkipilvien mahdollistamat markkinapaikat ovat hyvä tapa lähteä tutustumaan erilaisiin sovelluskokonaisuuksiin. Markkinapaikat voivat toimia myös omien sovellustesi myyntikanavana.

Testissäni Wordpressin käyttöönotot olivat nopeita ja vaativat melko vähän teknistä osaamista. Jelastic erottui verrokeistaan helppoudella ja nopeudella, ja lisäksi myös lopullinen tuotos oli jatkoa ajatellen valmiimpi ratkaisu. Eli helppo, nopea, hyvä ja halpa – tätä Jelastic on.

Ei tuota väitettäni kannata tietenkään purematta niellä – kokeile itse ja päätä sitten, mitä mieltä olet!

Kokeile Jelasticia ilmaiseksi

 

Edit 22.11.2016: 

Yleisön toivomuksesta myös Google Cloud Platform otettiin nyt vertailuun mukaan.
Google Cloud Platformin Wordpress toimitusmalli on suoraviivainen. Sisäänkirjautumisen jälkeen palvelunäkymässä on hakukenttä, josta on valmiit sovellukset suoraan haettavissa. Hakusanalla Wordpress löytyi kaksi vaihtoehtoa, joko Googlen itse tuottama versio tai AWS:n tavoin Bitnamin paketoima asennus. Näistä vaihtoehdoista valitsin Googlen ylläpitämän version.

Ennen Wordpress-ympäristön luomista oli palvelulle määritettävä resurssit, missä valittiin myös palvelimen koko johon ympäristön edellyttämät sovellus- ja kantapalvelimet tulevat sijoitetuiksi. Vertailuajoissa on mitattu palvelun pystytysaikaa määrityksien jälkeisestä Deploy-painalluksesta valmiiseen sivustoon.

Google Cloud Platformissa Wordpressin Deploy-prosessi kesti 3 minuuttia ja 24 sekuntia.

Heikki Lavanko
Kirjoittaja Heikki Lavanko